ผ่านฉลุย "คมนาคม" อัพเดทยอดฉีดวัคซีนโควิดแตะ 1.7 หมื่นราย

26 พฤษภาคม 2564

"คมนาคม" ปลื้ม ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะแห่ฉีดวัคซีนโควิดแตะ 1.7 หมื่นราย เตรียมแผนฉีดเข็มที่ 2 อีก 28 วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีเป้าหมายในการดำเนินการอย่างแรก คือ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ทำความสะอาดสถานที่ราชการ กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 350,000 คน โดยมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ วันละประมาณ 10,000 คน

ผ่านฉลุย "คมนาคม" อัพเดทยอดฉีดวัคซีนโควิดแตะ 1.7 หมื่นราย

 

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิดได้ประมาณ 5,000 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ฉีดวัคซีนได้ 7,371 คน และในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,559 คน แบ่งออกเป็น Target Group 4,631 คน และ Onsite 928 คน การฉีดวัคซีนมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 936 คนต่อชั่วโมง โดยในชั่วโมงสุดท้ายสามารถฉีดได้ถึง 1,300 คน ซึ่งสูงกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 900 คนต่อชั่วโมง รวมทั้ง 3 วัน ฉีดวัคซีนไปได้ 17,535 คน แบ่งออกเป็น Target Group 13,075 คน Onsite 4,460 คน ขณะเดียวกันการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการการลงทะเบียน แต่มีบางจุดที่อาจล่าช้าไปบ้าง คือ จุดวัดความดัน ซึ่งต้องเพิ่มจำนวนเครื่องวัดความดัน และได้รายงานให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบแล้ว ส่วนอาการแพ้วัคซีนของบุคลากรที่เข้ามาฉีดวัคซีนที่นี่พบว่า มีผู้แพ้วัคซีนเพียงเล็กน้อย มีอาการที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพียง 1 ราย คือผู้ที่ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีอาการเป็นปกติดีแล้ว

 

 

 นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า การฉีดวัคซีนเข็มแรกของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 โดยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 28 วัน หลังจากนั้น กระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือรายงานไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว และขอทราบนโยบายจาก ศบค. ในการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อต่อไป

ผ่านฉลุย "คมนาคม" อัพเดทยอดฉีดวัคซีนโควิดแตะ 1.7 หมื่นราย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างจังหวัด ปลัดกระทรวงคมนาคมได้รายงานว่า ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบกซึ่งมีสำนักงานขนส่งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม และประสานงานกับทางจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการดำเนินการได้ครบกลุ่มเป้าหมาย