svasdssvasds

AIS-เซ็นทรัล รวมพลังหนุนรัฐปูพรมฉีดวัคซีน

26 พ.ค. 2564 เวลา 3:29 น. 364

AIS – กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมผลักดันภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ ผสานจุดแข็งสู่ต้นแบบการจัดการระบบวัคซีนประสิทธิภาพสูง เปิดใช้พื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลกว่า 144 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดเต็มโครงข่ายสัญญาณ AIS 5G, 4G และ WiFi รวมถึงบริการดิจิทัล อำนวยความสะดวกบุคลาการทางการแพทย์

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้เสนอพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลกว่า 144 แห่งทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษา ฯลฯ  และทำงานร่วมกันกับพันธมิตรและคู่ค้า โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรสำคัญอย่าง AIS ที่เข้ามาให้บริการสัญญาณเครือข่ายอำนวยความสะดวกการทำงานให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากร รวมถึงประชาชนที่จะมาเข้าใช้บริการ 

AIS-เซ็นทรัล รวมพลังหนุนรัฐปูพรมฉีดวัคซีน

การร่วมมือของเอไอเอสและกลุ่มเซ็นทรัล ทำให้สามารถสร้างต้นแบบพื้นที่การจัดการระบบการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากการใช้ศักยภาพที่แข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

AIS-เซ็นทรัล รวมพลังหนุนรัฐปูพรมฉีดวัคซีน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS อธิบายเสริมว่า AIS ได้ส่งทีมงานและ Digital Infrastructure เข้าสนับสนุนเครือข่ายสัญญาน AIS 4G, 5G และ WiFi ในพื้นที่ของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งมีการดำเนินงานเสร็จสิ้นพร้อมให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยไปแล้วหลายจุดเช่น ชั้น 3 Sky Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่าง โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลโคราช และยังคงจับมือร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในทุกพื้นที่เพื่อฟื้นฟูประเทศให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

 

​AIS สนับสนุนภาคสาธารสุขในการรับมือกับ COVID-19 มาโดยตลอด ภายใต้แนวคิดการทำงาน เชื่อมต่อ ช่วยเหลือเพื่อคนไทย ทำให้ทีมวิศวกรและบุคลากรมีความเข้าใจถึงความต้องการการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเป็นอย่างดี ในส่วนของการเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานพอสมควร ตั้งแต่การลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง ซักประวัติ การสังเกตอาหารหลังฉีด นอกเหนือจากพื้นที่อำนวยความสะดวกแล้ว เครือข่ายสัญญาณที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของภารกิจนี้เช่นกัน 

AIS-เซ็นทรัล รวมพลังหนุนรัฐปูพรมฉีดวัคซีน

จะเห็นว่าวันนี้ความต้องการในการฉีดวัคซีนของคนไทยมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องประเมินความหนาแน่นของการใช้งานให้เพียงพอ รวมถึงต้องทำให้ข้อจำกัดในการทำงานแต่ละขั้นตอนของบุคลากรทุกฝ่ายหน้างานมีน้อยที่สุดให้การทำงานราบรื่นและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AIS-เซ็นทรัล รวมพลังหนุนรัฐปูพรมฉีดวัคซีน

​การเดินหน้าภารกิจครั้งสำคัญนี้จึงเป็นการต่อยอดนโยบายที่มีความสอดคล้องกันในมิติของการทำธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน ที่ทั้ง AIS และกลุ่มเซ็นทรัลมีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนเป้าหมายของภาคสาธารณสุขให้สามารถฉีดวัคซีนให้กับคนไทยได้อย่างครบถ้วน และจะทำให้เป็นพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลต้นแบบที่การจัดการระบบวัคซีนประสิทธิภาพสูงในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง