เยียวยา"เราชนะ"เงินเข้างวดแรกสัปดาห์หน้า เช็กเลยไทม์ไลน์ทั้ง 3 กลุ่ม

15 พ.ค. 2564 เวลา 21:39 น.1.6k

เยียวยา"เราชนะ" 32.9 ล้านคน รับงวดแรกเริ่มสัปดาห์หน้า - "ม 33 เรารักกัน" ดีเดย์ 24 พ.ค.  

 
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติงบวงเงิน  85,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน  2 โครงการคือ"โครงการเราชนะ"วงเงิน 67,000 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ที่ได้สิทธิทั้งสิ้น 32.9 ล้านคน และโครงการ ม33 เรารักกัน วงเงิน 18,500 ล้านบาท ครอบคลุมผู้มีสิทธิ 9.27 ล้านคน โดยแบ่งจ่าย 2 สัปดาห์ ๆ ละ 1,000 บาท รวมรายละ 2,000 บาท  สามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

 

เยียวยา"เราชนะ"เงินเข้างวดแรกสัปดาห์หน้า เช็กเลยไทม์ไลน์ทั้ง 3 กลุ่ม

 

ไทม์ไลน์เงินโอนเข้าโครงการ"เราชนะ" กำหนดดังนี้

 กลุ่มแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าวันพฤหัสบดี

- งวดแรกวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

- งวดที่สองวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มบัตรประชาชน ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับโอนวันศุกร์

- งวดแรกวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

- งวดที่สองวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

"ม33เรารักกัน"  รับเงินโอนผ่านแอปฯเป๋าตัง วันจันทร์ดังนี้ 

- งวดแรกวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาท

- งวดที่สองวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ "ม 33 เรารักกัน " สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่นเดียวกับ "เราชนะ" โดยไม่สามารถกดเป็น "เงินสด" ได้ ดังนี้  

1.ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ

2.ร้านค้าคนละครึ่ง

3.ร้านค้าเราชนะ

4.ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมมาตรการ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง