เริ่มแล้ว "ออมสิน" ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด เพิ่มเป็น 2 ล้านราย เช็กเงื่อนไขที่นี่

14 พ.ค. 2564 เวลา 20:00 น. 14.6k

เริ่มแล้ววันนี้ "ออมสิน" ปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด พื้นที่สีแดงเข้ม เพิ่ม 2 ล้านราย บนแอปฯ MyMo เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชน ดังนั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการสินเชื่อ เพื่อเติมสภาพคล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ภายใต้ มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินรวม 10,00 ล้านบาท โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แจ้งข่าวดีว่า ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ลงระบบแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด

สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ และเชียงใหม่) ขยายสิทธิ์เป็น 2 ล้านรายให้สามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันนี้ 15 พฤษภาคม 2564 และเตรียมขยายเพิ่มเป็น 6 ล้านรายทั่วประเทศภายในต้นสัปดาห์ถัดไปซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิม

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มาแล้ว ทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย มีสิทธิขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ได้อีกโดยสามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้ 15 พ.ค. เช่นเดียวกัน

รายละเอียดสินเชื่อสู้ภัยโควิด

วงเงินให้กู้

  • ไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

  • 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงินกู้

  • ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้อนแลดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติ- เงื่อนไข

  • ผู้มีรายได้ประจำ
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  •  เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
  • สัญชาติไทย
  • อายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ ติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือสอบถามได้ที่ facebook : GSB Society

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง