โครงการเราชนะ “กลุ่มแอปเป๋าตัง” ได้รับสิทธิเงินเยียวยาวันไหนเช็กที่นี่

13 พ.ค. 2564 เวลา 18:30 น.8.6k

โครงการเราชนะ กลุ่มแอปเป๋าตัง ได้รับสิทธิเงินเยียวยาระลอกใหม่ จำนวน 1,000 บาท กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าวันไหนเช็กรายละเอียดที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมโครงการเราชนะ และม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท  แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน และ โครงการ ม33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆละ 1,000 บาท โดยผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

อย่างไรก็ตาม มติครม.ในวันที่ 11 พ.ค.ได้กำหนดตารางโอนเงินทั้ง เราชนะ และ ม.33เรารักกัน ส่วนโครงการไหนได้รับโอนเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังเป็นกลุ่มแรกเช็กรายละเอียดดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

โครงการเราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง