ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด ดูชัดๆกลุ่มไหนได้สิทธิกู้ผ่านแอปฯ MyMo

13 พ.ค. 2564 เวลา 17:30 น. 3.4k

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดเงื่อนไขใครมีสิทธิกู้บนแอปฯ MyMo กู้ได้สูงสุด 10,000 บาท

วันนี้ (14 พ.ค.) เป็นวันที่สองแล้วที่ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาเร่งด่วนของรัฐบาลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเปิดกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “MyMo” กู้สูงสุดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

พื้นที่สี่แดงเข้ม 6 จังหวัดได้สิทธิกู้ก่อน

ธนาคารออมสิน แบ่งเฟสกู้เงินออกเป็น 2 เฟส

เฟสแรก ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคนในพื้นที่สีแดงเข้ม

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 •  ปทุมธานี
 • ชลบุรี
 • สมุทรปราการ
 • เชียงใหม่

เฟสที่ 2 ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไข

 • สำหรับกรณีที่ลูกค้าได้มีการกู้สินเชื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดไปก่อนหน้านี้แล้ว ในเฟสแรกวันที่ 13 พ.ค. จะไม่สามารถกู้ได้ แม้จะมีการปิดบัญชีไปแล้วก็ตาม แต่หลังจากวันที่ 20 พ.ค. หรือวันที่ธนาคารเปิดให้กลุ่มลูกค้าทั่วไป จะสามารถกู้ได้

ผู้ที่มีสิทธิขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้แก่ 

 • ผู้ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 •  เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 • สัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดสินเชื่อสู้ภัยโควิด

วงเงินให้กู้

 • ไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

 • 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้อนแลดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติ

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 •  เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 • สัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง