กคช.จับมือสธ. ตรวจเชิงรุกตลาดห้วยขวาง

07 พ.ค. 2564 เวลา 12:47 น.69

กคช. ร่วมกับ สนข. ดินแดง และ สธ. ตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดสดห้วยขวาง หากไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจะเปิดตลาดตามกำหนดเดิมในวันที่ 10 พ.ค.  นี้ ยืนผู้ติดเชื้อในชุมชนดินแดงมีเพียงหลักสิบ และไม่มีการปิดตึกพักอาศัยแต่อย่างใด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติยืนยันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พร้อมร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เร่งตรวจปฏิบัติการเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ให้กับผู้ประกอบการค้าและลูกจ้างในตลาดสดห้วยขวาง ในวันที่ 6 และ 8 พฤษภาคม 2564 หากผลออกมาไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม การเคหะแห่งชาติพร้อมดำเนินการเปิดตลาดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทันที

กคช.จับมือสธ.  ตรวจเชิงรุกตลาดห้วยขวาง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยในผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศกว่า 700 ชุมชน รวมไปถึงโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและชุมชนดินแดง ที่ขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 68 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง จำนวน 31 ราย ผู้ติดเชื้อในตลาดสดห้วยขวาง จำนวน 9 ราย และผู้ติดเชื้อในโครงการเคหะชุมชนดินแดง จำนวน 28 ราย ซึ่งได้ประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการดูแล
 

ทั้งนี้กคช.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อได้รับการแจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและตลาดสดห้วยขวาง ทางสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ติดเชื้อทั้งหมด รวมทั้งติดตามการเข้ารับการรักษาของผู้ติดเชื้อ และสั่งปิดตลาดตั้งแต่วันที่   2 – 5 พฤษภาคม 2564 พร้อมประสานงานกับสำนักงานเขตดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข 52 กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้วิธีการล้างทำความสะอาดตลาดสดห้วยขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค จากนั้นการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการตลาดสด สำนักงานเขตดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 52 ได้ร่วมหารือและลงความเห็นร่วมกันว่าเพื่อความมั่นใจของผู้ประกอบการค้าและผู้ซื้อของในตลาดสด จึงเห็นควรเลื่อนการเปิดตลาดออกไปเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากว่าจะมีบริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับผู้ประกอบการค้าและลูกจ้างในตลาดสดห้วยขวาง ในวันที่ 6 และ 8 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง ซึ่งหากผลออกมาพบว่ามีผู้ติดชื้อเพิ่มเติม การเคหะแห่งชาติจะต้องเลื่อนกำหนดการเปิดตลาดสดห้วยขวางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

กคช.จับมือสธ.  ตรวจเชิงรุกตลาดห้วยขวาง
กรณีที่มีข่าวออกไปว่าพบผู้ติดเชื้อในโครงการเคหะชุมชนดินแดง จำนวน 280 รายนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากชุมชนดินแดงจะมีคณะกรรมการชุมชนและผู้นำตามธรรมชาติในแต่ละอาคารคอยติดตามข่าวสารและแจ้งข้อมูลผู้ติดเชื้อให้กับการเคหะแห่งชาติได้รับทราบเป็นระยะๆ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวพบว่า ในชุมชนดินแดงมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 28 ราย โดยเบื้องต้นสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 1 และ 2 ได้ประสานไปยังสำนักงานเขตดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข 4 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่คัดกรองห้องที่มีผู้ติดเชื้อในอาคาร ช.1 และ ช.2 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขเขตดินแดงอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่นั้นๆ โดยห้ามมิให้ผู้อื่นเข้ามาในบริเวณห้องและชั้นที่เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคัดกรองตรวจหาเชื้อประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้ มีการปิดอาคารแฟลตแต่อย่างใด”
กคช.จับมือสธ.  ตรวจเชิงรุกตลาดห้วยขวาง

กคช.จับมือสธ.  ตรวจเชิงรุกตลาดห้วยขวาง

ทั้งนี้กคช.มีชุมชนที่อยู่ในความดูแลจำนวนมาก ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคือคนสำคัญที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งกคช.ได้เน้นย้ำไปยังสำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แก่ การเว้นระยะห่างสำหรับผู้ที่มาติดต่องานราชการ การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามสำนักงานและอาคารพักอาศัย การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด – 19 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณพื้นที่อาคารพักอาศัย และตลาดสดในชุมชน

กคช.จับมือสธ.  ตรวจเชิงรุกตลาดห้วยขวาง

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในชุมชน นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และนิติบุคคลที่คอยรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในชุมชน และหากพบผู้ติดเชื้อจะแจ้งมายังการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวเพื่อไปทำการรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวในห้องพักอาศัยนั้น การเคหะแห่งชาติได้นำถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นที่เพียงพอสำหรับการกักตัวให้กับผู้ที่มีความและของใช้จำเป็นที่เพียงพอสำหรับการกักตัวให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติให้คอยติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง