คมนาคม ลงพื้นที่โกดังสเตเดียมการท่าเรือจัดตั้งร.พ.สนาม

03 พ.ค. 2564 เวลา 9:31 น.75

“อธิรัฐ” ลงพื้นที่บริเวณโกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่บริเวณโกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและวัดสะพาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า จากการสำรวจบริเวณโกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และวัดสะพาน เบื้องต้นพบว่า พื้นที่วัดสะพานมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และความเหมาะสมด้านสาธารณูปโภคในระยะเร่งด่วน สำหรับจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนโกดังสเตเดียมของ กทท. จะต้องใช้ระยะเวลาปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ

คมนาคม ลงพื้นที่โกดังสเตเดียมการท่าเรือจัดตั้งร.พ.สนาม

ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ศูนย์สาธารณสุข 41 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม เพื่อหาข้อสรุปและพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป

 

ทั้งนี้ กทท. มีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนโกดังสเตเดียม เนื้อที่รวม 15 ไร่ พื้นที่ภายในอาคารขนาด 4,200 ตารางเมตร กว้าง 35 เมตร ยาว 120 เมตร สำหรับเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกระทรวงกลาโหมพร้อมดำเนินการปรับปรุงสถานที่ จัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วย จำนวน 160 เตียง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง