กทม.ไขข้อสงสัยดินทางข้ามจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ต้องกักตัว 14 วัน ป้องเชื้อโควิด-19

27 เม.ย. 2564 เวลา 8:45 น.11.4k

กทม.ไขข้อสงสัยเดินทางข้ามจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ต้องกักตัว 14 วัน ป้องเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด

เฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความว่า

เผยแพร่ข้อมูลมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน กทม. โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 พร้อมเปิดเผยรายละเอียดทำไมเดินทางไป-กลับ ข้ามจังหวัดต้องกักตัว พร้อมกับตั้งคำถาม คำตอบ เพื่อคลายข้อสงสัยดังนี้

ไขข้อสงสัย COVID-19

ถาม : เดินทางไป-กลับ กทม. ต้องกักตัวหรือไม่

ตอบ : กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  • กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล
  • กรณีเดินทางเข้าพื้นที่ กทม. ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ก่อนหน้านี้ กทม.ได้ออกมาตรการปิดสถานที่บริการ 31 ประเภท และ ล่าสุด ได้ออกมาตรการออกนอกสถานที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เดินทางข้ามจังหวัด เข้า กทม.ต้องกักตัว 14 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง