ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง กฟภ.สั่งพนักงาน WFH ลดการแพร่ระบาด

15 เม.ย. 2564 เวลา 7:45 น.646

ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง กฟภ.สั่งพนักงาน WFH ลดการแพร่ระบาด ยันพร้อมดูแลการให้บริการระบบไฟฟ้า ตลอด24 ชั่วโมง

รายงานข่าวระบุว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) ได้ดำเนินการสั่งการให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home : WFH) และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อโควิด-19 (Covid-19) โดยให้พนักงานเหลื่อมเวลาทำงานและบางส่วนทำงานที่บ้านตามความเหมาะสมของประเภทงาน 

ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หากมีเหตุฉุกเฉิน PEA มีศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง
              สำหรับ ในช่วงพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ PEA ได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :