“ไทยพีบีเอส” ออกประกาศพบผู้ผลิตรายการติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

07 เม.ย. 2564 เวลา 4:40 น.1.2k

ผอ.ไทยพีบีเอส ออกประกาศพบผู้ผลิตรายการติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ เร่งทำความสะอาด-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในทุกอาคาร

7 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ท.ท. ออกประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เรื่อง พบผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 1 ราย

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รับรายงานจากผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างของ ส.ส.ท. จำนวน 1 รายว่า ได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่า ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในวันนี้ (6 เมษายน 2564) เวลาประมาณ 17.00 น.ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับคำยืนยันก่อนหน้านี้ว่า ติดเชื้อโรคเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยตลอดช่วงเวลาหลังสัมผัสจนกระทั่งตรวจพบไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด จึงได้แจ้งยืนยันสถานที่และเวลาที่เข้ามาและอยู่ใน ส.ส.ท. เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้

เวลา 15.30 น. บริเวณภายในห้องสมุด

เวลา 16.30 น. บริเวณชั้น 4 อาคาร A ฝั่งห้องรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

เวลา 18.30 น. ห้องออกกำลังกาย fitness

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและป้องกันความเสี่ยงที่จะติดต่อไปยังพนักงานอื่นและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจึงได้กำหนดมาตรการและจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1.จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน ส.ส.ท. ทุกอาคารให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 4.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564

2.จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานทั้งหมดอย่างละเอียด (Deep Clearing) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้

-บริเวณพื้นชั้น 4 ฝั่งห้องรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

-บริเวณชั้น 3 ฝั่งสำนักวิศวกรรมและสำนักบริหาร

-บริเวณห้องสมุดทั้งหมด

-บริเวณห้องออกกำลังกาย Fitness

3.ให้พนักงานที่ทำงานบริเวณพื้นที่ชั้น 4 ฝั่งห้อง รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และขั้น 3 สำนักวิศวกรรม สำนักบริหาร หยุดงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เว้นแต่ผู้ที่มีภาระรับผิดขอบต่อบุคคลภายนอกที่จะต้องพบเพื่อรับส่งมอบงานหรือเอกสาร แต่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและให้เดินทางกลับบ้าน ได้ทันทีที่งานในความรับผิดชอบเสร็จสิ้น

4.ให้พนักงานที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้โดยติดต่อที่สำนักทรัพยากรมนุษย์

5.ให้พนักงานที่สัมผัสผู้สัมผัสกับผู้ป่วยกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ภายใต้การควบคุมดูแลอนุญาตของผู้อำนวยการสำนัก แล้วรายงานให้สำนักทรัพยากรมนุษย์ทราบ

6.ขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใน ส.ส.ท. พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นหลังจากประกาศนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7.จัดวางมาตรการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปตลอดทั่วทั้งพื้นที่หลังเวลา 18.00- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

8.ประสานกับสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้เข้ามาประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำรวมถึงให้บริการตรวจคัดกรองโรคหากมีความจำเป็น

9.พนักงานที่มีอาการป่วย มีไข้สูง หรือสงสัยให้ขออนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักต้นสังกัด เพื่อเฝ้าสังเกต อาการและทำงานที่บ้าน (Work form Home) ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

ส.ส.ท. ขอให้ความมั่นใจว่า ส.ส.ท. ได้ยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของ พนักงานและผู้มาติดต่อขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จึงขอให้พนักงาน ส.ส.ท. และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564  

 

“ไทยพีบีเอส” ออกประกาศพบผู้ผลิตรายการติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

“ไทยพีบีเอส” ออกประกาศพบผู้ผลิตรายการติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.นครบาลติดโควิดเพิ่ม 9 ราย พบ 22 นายสัมผัสผู้ป่วย กักตัวรอดูอาการ 14 วัน

เลขาฯสมช.ย้ำสงกรานต์เดินทางข้ามจังหวัดได้

"หมอตี๋" รมช.สธ.เตือนสถานการณ์โควิด "รอบนี้หนัก...ขอทุกคนป้องกันตัวเองเข้มข้นสูงสุด"

โควิด-19 การระบาดที่ยังเป็นปัญหา หมอยงชี้กระตุ้นเศรษฐกิจ-ควบคุมโรคต้องสมดุล

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 7 เม.ย.64 แบบอัพเดทล่าสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง