เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 คลัสเตอร์ตลาดบางแค

29 มี.ค. 2564 เวลา 11:54 น.386

กทม.เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก 29 ราย จากคลัสเตอร์ตลาดบางแค

กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่  15 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,684 ราย (เฉพาะระลอกใหม่ 2,148 ราย) 

 

เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 คลัสเตอร์ตลาดบางแค

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการอัพเดทไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก 29 ราย  (คลัสเตอร์ตลาดบางแค) โดยเป็นผู้ติดเชื้อลำดับที่  1161-1189  สำหรับการแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1161

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1162

 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1163

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1164

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1165
 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1166

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1167

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1168

 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1169

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1170

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1171

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1172

 

 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1173

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1174

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1175

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1176

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1177

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1178

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1179

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1180

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1181

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1182

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1183

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1184

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1185

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1186

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1187

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1188

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - กทม.รายที่ 1189