ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง"ตลาดบางแค"วันนี้212รายยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

19 มี.ค. 2564 เวลา 7:05 น.95

กทม.ฉีดโควิดกลุ่มเสี่ยง"ตลาดบางแค"เป็นวันที่สาม วันนี้ 212 ราย ยังไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ตั้งเป้า 6,000 คนฉีดถึง 21 มี.ค.นี้ 


นายชวินทร์  ศิรินาค  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ถึงผลการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูงย่านตลาดบางแค เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นการฉุกเฉิน ในวันที่ 19 มี.ค. 64 (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.) ซึ่งเป็นวันที่ 3ของการให้บริการด้วยหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) มีจำนวนผู้ลงทะเบียนคัดกรอง 284 คน ได้รับการวัคซีนแล้ว จำนวน 212 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอเข้ารับการฉีด  

 

ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง"ตลาดบางแค"วันนี้212รายยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

 

ทั้งนี้จากการคัดกรองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจำนวน 3 คน เนื่องจากมีความดันโลหิตสูงเกินกำหนด 2 คน และมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างอื่น 1 คน โดยหลังการฉีดและหลังการฉีดและพัก 30 นาที ยังไม่ปรากฎผู้มีอาการไม่พึงประสงค์  

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -18.00 น. ณ บริเวณตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค โดยจะฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดที่ผ่านการคัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ จำนวนประมาณ 6,000 คน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในช่วงเวลานี้จะต้องฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งช่วงวันที่ 7 - 11 เม.ย. 64 

 

ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง"ตลาดบางแค"วันนี้212รายยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง