‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

11 มี.ค. 2564 เวลา 4:02 น.1.7k

อาคารสีขาวโดดเด่น บนเส้นอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีป้ายชื่อว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งมีตึกน้อยใหญ่รายล้อม โดยส่วนหนึ่งถูกแบ่งเป็นโรงพยาบาลไว้รักษาผู้ป่วยทั่วไป และโซนพิเศษที่มีไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ

อีกส่วนถูกจัดสรรเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาสายงานแพทย์ ที่จะใช้เวลาเรียนรู้วิชาชีพบ่มเพาะประสบการณ์ ก่อนออกไปทำงานตามสายงานของตน ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการ บนพื้นที่กว่า 319 ไร่แห่งนี้ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอาจมีบางมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

จักรีนฤบดินทร์ ชื่อนี้มีที่มา

คำว่า “จักรีนฤบดินทร์” มาจากคำว่า “จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งเป็นคำสร้อยจากพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งท่านทรงพระราชทานให้ โดยเป็นคำสร้อยที่ต่อจากคำว่า “รามาธิบดี” ถือได้ว่าที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คือครอบครัวเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยที่นี่เกิดจากพระราชดำริของรัชการที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมชาวบ้านในสมุทรปราการ พระองค์เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้ป่วย เพราะสมุทรปราการเปรียบเสมือนด่านหน้าของภาคตะวันออกที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

พื้นที่ขนาด 40 ไร่ บนถนนพระราม 6 คือที่ตั้งของโรงพยาบาลรามาธิบดี  ปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้บริการมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคซับซ้อน ซึ่งเกินขีดความสามารถหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงได้เกิดโครงการก่อสร้าง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เพื่อเป็นทั้งส่วนโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยในชุมชน และโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์

ฐานทัพของเหล่านักรบชุดขาวผู้ต่อสู้กับโควิด - 19

จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นฐานทัพรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติ ท่ามกลางสถานการณ์เลวร้าย ได้เกิดเรื่องราวน่าประทับใจขึ้น เมื่อทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ร่วมกันปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยที่ผู้ป่วยทั้งคู่อายุเพียง 5 และ 7 ขวบเท่านั้น จากความสำเร็จในวันนั้น เหล่านักรบชุดขาวก็ยังคงต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยบทเรียนจากการรับมือกับวิกฤติโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้ง “โครงการศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จำลอง” เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมรับมือโรคใหม่ ๆ ในอนาคต

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในพื้นที่รอบสมุทรปราการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่นี่ ได้รับเงินบริจาคของประชาชนผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากธารน้ำใจและการให้ของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลแห่งภาคตะวันออก หากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่นี่จะสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 1 ล้านคนต่อปี และผู้ป่วยในกว่า 17,000 รายต่อปี เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกล  และยังถือเป็นแหล่งรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ครอบคลุมการรักษาพยาบาลพื้นฐานและโรคร้ายแรง ทั้งด้านกุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตเวช รวมถึงการกายภาพบำบัดที่มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยเดินและสระธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สร้างบุคลากรทางการแพทย์...ดูแลคนไทย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดสอนมานานกว่า 55 ปี ปัจจุบันมีสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ โดยระดับปริญญาตรีมีสอน  4 หลักสูตร ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สื่อความความหมายฯ และปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยในปี 2564 นี้จะเปิดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 หรือระดับชั้นปรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นครั้งแรก นับเป็นประวัติศาตร์หน้าใหม่ ที่ได้จะได้บุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบออกไปรับใช้สังคม ส่วนหนึ่งของแพทย์เหล่านี้ได้กลายเป็นนักรบชุดขาวที่เป็นที่พึ่งดูแลผู้ป่วยในชุมชนทั่วประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

ทั้งนี้ รามาธิบดียังได้พัฒนาปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนของแพทย์ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ “แพทย์นวัตกร” และ “แพทย์นักบริหาร” ครั้งแรกในไทย และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การทำงานในยุค ‘Disruption’

นอกจากภารกิจในการรักษาผู้ป่วยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรที่มีความแตกต่างแล้ว ที่นี่ยังมุ่งมั่นผลิตแพทย์นักวิจัยอีกด้วย เพราะงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือคนได้อีกหลายล้านคน และเราทุกคนสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ไปด้วยกันได้ผ่านการให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ กับ “โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนจำนวนมาก เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย และเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำคัญของนักศึกษาทุกคน เพื่อสานต่อความฝันและรักษามาตรฐานระบบสุขภาพของไทย และเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการยกระดับการแพทย์ไทยสืบต่อไป...

รู้จัก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนได้ที่หน้าเพจ Facebook มูลนิธิรามาธิบดีฯ คลิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง