เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เปิดแผนจ่ายเงินเดือนมี.ค. เริ่มโอนเงินวันไหนเช็กที่นี่

28 ก.พ. 2564 เวลา 13:02 น.8.7k

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เปิดแผนจ่ายเงินให้เกษตรกร เดือนมี.ค.64 ของ ธ.ก.ส. สาขาคอนสวรรค์ ริ่มโอนเงินวันไหนเช็กที่นี่ที่เดียวจบ

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จากเดิมที่วางแผนกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 บาทในวันที่ 27 ก.พ.64 แต่ปรากฏว่าต้องเลื่อนจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 มาเป็นวันที่ 25 ก.พ.64

ล่าสุด สำนักงานธ.ก.ส.สาขาคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาสจ่ายเงินให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 ธ.ก.ส.สาขาคอนสวรรค์  ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 (เพิ่มเติม)  ในวันที่ 1-11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น ธนาคารจึงขอทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับเกษตรกรดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่ไม่ประสงค์จะถอนเงิน หากอยกาทราบจำนวนเงินที่ได้รับ เพียงนำสมุดเงินฝากไปปรับกับตู้ปรับสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
2.ผู้ที่มีบัตร ATM สามารถตรวจสอบบัญชีและถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารในประเทศตลอด24 ชั่วโมง (ฟรีค่าธรรเนียม 4ครั้ง/เดือน กรณีต่างธนาคารในเขตจังหวัดเดียวกัน)
3.ผู้ที่ไม่มีบัตร ATM หากต้องการถอนเงิน ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากไปดำเนินการถอนเงินที่ ธ.ก.ส. และขอความร่วมมือให้มาดำเนินการตาม วัน เวลา ดังต่อไปนี้

1.ตำบล คอนสวรรค์ วันที่1 มี.ค.2564

2.ตำบล ศรีสำราญ วันที่ 2 มี.ค.2564

3.ตำบล บ้านโสก วันที่  3 มี.ค.2564

4.ตำบล ช่องสามหมอ วันที่ 4 มี.ค.2564

5.ตำบล โนนสะอาด  วันที่ 5 มี.ค.2564

6.ตำบลห้วยไร่  วันที่ 8  มี.ค.2564

7.ตำบลยางหวาย วันที่ 9  มี.ค.2564

8.ตำบลโคกมั่งงอย วันที่ 10 มี.ค.2564

9. ตำบล หนองขาม วันที่ 11 มี.ค.2564

 

ธ.ก.ส.คอนสวรรค์
 

ตั้งแต่เวลา 08.30น.-15.30 น.

4.ขอความร่วมมือลูกค้าดำเนินการตามที่นัดหมายนี้เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่และความสามารถในการให้บริการของพนักงานสาขา หากไม่สะดวก ให้มาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2564

5.ธ.ก.ส.ขอเรียนให้ทราบว่า เงินโอนเข้าบัญชีของท่านแล้ว ท่านสามารถเบิกถอนเมื่อจำเป็นต้องใช้ข่ายเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรีบถอนตาที่กำหนด และ เพื่อความสะดวด ธ.ก.ส.ขอเชิญชวนท่านใช้แอพพลิเคชั่น A-Mobile/SMS Alert เพื่อใช้แจ้งเตือนเงิน-เข้าออก ทำธุรกรรมอื่นๆ  ข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคารและราคาสินค้าทางโทรศัพท์มือถอของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 ธ.ก.ส.กางแผนจ่ายเงิน เยียวยารอบ2 เช็กที่นี่

"เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500" ธ.ก.ส.สาขาไหนโอนเงินงวด2ปลายเดือนก.พ.สรุปที่นี่ม้วนเดียวจบ

"เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500" ธ.ก.ส.เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีวันนี้เป็นวันแรก

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 ธ.ก.ส.โอนตรงถึงเกษตรกร 4.56 ล้านครัวเรือน

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 ธ.ก.ส.ยังโอนต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนเม.ย.64

แท็กที่เกี่ยวข้อง