เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เปิดแผนจ่ายเงินเดือนมี.ค. เริ่มโอนเงินวันไหนเช็กที่นี่

28 ก.พ. 2564 เวลา 20:09 น.8.9k

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เปิดแผนจ่ายเงินให้เกษตรกร เดือนมี.ค.64 ของ ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินวันไหนเช็กรายละเอียดที่นี่ที่เดียวจบ

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จากเดิมที่วางแผนกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 บาทในวันที่ 27 ก.พ.64 แต่ปรากฏว่าต้องเลื่อนจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 มาเป็นวันที่ 25 ก.พ.64

ล่าสุด สำนักงานธ.ก.ส.ชัยภูมิ ได้แจ้งการโอนเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/64 (เพิ่มเติม) ด้วย ธ.ก.ส.สาขาภักดีชุมพล จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกร ในวันที่ 27 ก.พ.64 จำนวนครัวเรือน 2,924 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 11,250,000 บาท 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ธ.ก.ส.จึงขอทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับเกษตรกรดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่ไม่ประสงค์จะถอนเงิน หากอยกาทราบจำนวนเงินที่ได้รับ เพียงนำสมุดเงินฝากไปปรับกับตู้ปรับสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

2.ผู้ที่มีบัตร ATM สามารถตรวจสอบบัญชีและถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารในประเทศตลอด24 ชั่วโมง (ฟรีค่าธรรเนียม 4ครั้ง/เดือน กรณีต่างธนาคารในเขตจังหวัดเดียวกัน)

3.ผู้ที่ไม่มีบัตร ATM หากต้องการถอนเงิน ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากไปดำเนินการถอนเงินที่ ธ.ก.ส. และขอความร่วมมือให้มาดำเนินการตาม วัน เวลา ดังต่อไปนี้
ตำบล

  • วังทอง   กำหนดจ่าย 1 มี.ค.2564
  • บ้านเจียง วันที่กำหนดจ่าย 2 มี.ค.2564
  • แหลมทอง 3 มี.ค.2564
  • เจาทอง 4 มี.ค.2564
  • ตั้งแต่เวลา 08.30น.-15.30 น.

4.ขอความร่วมมือเกษตรกร ดำเนินการตามที่นัดหมายนี้ เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่และความสามาระในการให้บริการ และ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ขอความร่วมมือเกษตรกรที่มาติดต่องานกับ ธ.ก.ส.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาใช้บริการ

5.ธ.ก.ส.ขอเรียนให้ทราบว่า เงินโอนเข้าบัญชีของท่านแล้ว ท่านสามารถเบิกถอนเมื่อจำเป็นต้องใช้ข่ายเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรีบถอนตาที่กำหนด และ เพื่อความสะดวด ธ.ก.ส.ขอเชิญชวนท่านใช้แอพพลิเคชั่น A-Mobile/SMS Alert เพื่อใช้แจ้งเตือนเงิน-เข้าออก ทำธุรกรรมอื่นๆ  ข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคารและราคาสินค้าทางโทรศัพท์มือถอของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็กที่เกี่ยวข้อง