ลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง อัพเดทล่าสุด

23 ก.พ. 2564 เวลา 4:00 น. 1.7k

ลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ "คลัง"เพิ่มจุดรับลงทะเบียนกว่า 3,500 จุด ระหว่างวันที่ 22 ก.พ-5 มี.ค.64

ลงทะเบียน"เราชนะ"  กระทรวงการคลัง เพิ่มจุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ เพื่อรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท รับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2564 กว่า 3,500 แห่ง
 
อัพเดทล่าสุด ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนกว่า 3,500 แห่ง ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

ธนาคารออมสิน ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)  ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

สำนักงานสรรพาการพื้นที่

ค้นหาจะจุดบริการรับลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com หัวข้อ "ค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียน" หรือ คลิกที่นี่

สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียน ขอให้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบล อสม. อพม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่เพื่อำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและลงทะเบียนเราชนะให้

ลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง อัพเดทล่าสุด

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 ว่า ขณะนี้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ แล้วมากกว่า 651,632 คน  โดยผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และหลังจากนั้นจะได้รับเงินโอนเข้า 1,000 บาททุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บาท

ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาทในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหลังจากนั้นจะได้รับเงินโอนเข้า 1,000 บาททุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง