11 เมษายน 2021

“นิพนธ์”ตั้งเป้าเปลี่ยน นส.3 ก เป็นโฉนดที่ดินทั้งประเทศ

17 Feb 2021 14:38 น.
อ่าน 1,572 ครั้ง

“นิพนธ์”ตั้งเป้าเปลี่ยน นส.3 ก เป็นโฉนดที่ดินทั้งประเทศ

สถาปนา 120 ปี กรมที่ดิน “นิพนธ์” ตั้งเป้าเปลี่ยน นส.3 ก เป็นโฉนดที่ดินทั้งประเทศ หนุนประชาชนเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 120 ปี พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาและส่วนแยกทั่วประเทศผ่านระบบ Web Conference  

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจที่กรมที่ดินได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานในภารกิจมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจากผลการปฏิบัติงานของกรมที่ดินเป็นระยะเวลายาวนานถึง 120 ปี จะเห็นได้ว่ากรมที่ดินได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องรองรับกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ

รวมทั้งได้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจัง โดยมีการสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจแนวทางนโยบายที่ถูกต้องชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรมในสังคม และเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี   

                                          +++สำหรับนโยบายในการดำเนินงานก้าวต่อไป โดยให้ความสำคัญด้านบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ออกเอกสารสิทธิ์ด้วยความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสไม่มีการทุจริตเป็นสำคัญ ภายใต้การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศ  รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีเป้าหมายให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย และปลอดภัย และถ่ายทอดภารกิจให้กรมที่ดิน ด้าเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในที่ดิน และมีความมั่นคงในทรัพย์สิน  

 

การมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ต้องเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในภารกิจ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย การสร้างความเข้มแข็งรากฐาน โดยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ชุมชนได้มีความสุข โดยถ่ายทอดภารกิจให้กรมที่ดินจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


ในการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอย่าให้มีกรณีการนำที่ดินของรัฐไปแจกให้คนรวย การปกป้องรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดิน ของกรมที่ดิน ทั้งด้านการจัดการที่ดินของรัฐ และการจัดการที่ดินของเอกชน จัดระบบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และการรังวัดเป็น แบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

กรมที่ดินต้องเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ รัฐบาลในการบริหารประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างแท้จริง การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนารูปแบบการ ให้บริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงมีต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดินมาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนับว่าเป็นผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดที่ดี มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกับปราบปรามการทุจริต" นายนิพนธ์ กล่าว

นอกจากนี้ รมช.มหาดไทย ยังได้ตั้งเป้าในนโยบายเร่งรัดการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จาก นส.3 ก ให้เป็นโฉนดที่ดินทั้งประเทศเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศชาติ

                                                         120 ปี กรมที่ดิน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend