"เราชนะ"ช่วยกลุ่มติดเตียงเข้าถึงสิทธิ เปิดให้"คนดูแล" ลงทะเบียนในชื่อผู้ป่วย 15-25 ก.พ.นี้

15 ก.พ. 2564 | 01:03 น.

"เราชนะ"อำนวยความสะดวกให้ "กลุ่มพิการ-ติดเตียง"เข้าถึงสิทธ์  เปิดทางให้คนในครอบครัวหรือผู้ดูแล ลงทะเบียนในชื่อผู้ป่วยได้  หรือโทรสายด่วน 1300 

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังคลัง ได้เปิดให้กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน  และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนตามโครงการเราชนะเพื่อรับสิทธิเยียวยา 7,000 บาท  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ธนาคารกรุงไทย

และเพื่อให้กลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวให้มากที่สุด โดยนอกจากการจัดหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียน กรณีผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สามารถให้ผู้ดูแล หรือคนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ในชื่อของผู้ป่วยได้ ซึ่งข้อมูลคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากฐานข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปัจจุบัน มีจำนวน 45,336 คน

 

ส่วนผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์ 

อนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานับแต่วันเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำร่วมกับอพม.(อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสมาร์ทโฟน และหากประชาชนมีข้อสอบถาม หรือต้องการความช่วยเหลือทางสังคม สามารถโทรได้ที่ สายด่วน 1300 บริการ 24 ชั่วโมง

สำหรับการลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จะต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้ในการลงทะเบียนด้วย และให้ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อได้ หากตรวจสอบแล้วเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท ทยอยจ่ายจนครบ 7,000 บาท การใช้เงินสามารถใช้จ่ายผ่าน "บัตรประชาชน" สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการในร้านที่ร่วมโครงการเราชนะ

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน 

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มวันนี้ ลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ยื่นบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน"เราชนะ"กลุ่มเปราะบาง-ไม่มีสมาร์ทโฟน

กรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษ รับลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 15-25 ก.พ.64