13 มิถุนายน 2021

“จีน”คลอดกฎหมายป้องกันทางทะเลมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.นี้

31 Jan 2021 13:58 น.
อ่าน 694 ครั้ง

 “จีน”คลอดกฎหมายป้องกันทางทะเลมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.นี้

เปิดก.ม.ป้องกันทางทะเลของจีน มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.64 เน้นปกป้องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคง สิทธิและผลประโยชน์ทางทะเล ผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมือง นิติบุคคลและองค์กรอื่นๆ


วันนี้(31 ม.ค.64 พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. กฎหมายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมและรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยป้องกันทางทะเลในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคง รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเล ตลอดจนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมือง นิติบุคคลและองค์กรอื่น ๆ


 ๒. หน่วยป้องกันทางทะเล ประกอบด้วย หน่วยป้องกันชายฝั่ง หน่วยเขตการเดินเรือ และหน่วยในสังกัดโดยตรงของหน่วยป้องกันชายฝั่งระดับจังหวัด หน่วยป้องกันชายฝั่งระดับเทศบาลและสถานีป้องกันทางทะเล โดยมีภารกิจพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิทางทะเลและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งความสงบเรียบร้อยทางทะเล การต่อต้านการลักลอบนำเข้าทางทะเล ตลอดจนกำกับดูแลการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรทางทะเล การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศทางทะเล การประมง และการดำเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่ในการตรวจสอบป้องกันและลงโทษการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมในทะเล


  
๓. การดำเนินการเพื่อความมั่นคงทางทะเล (บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ - ๒๒)   


     ๓.๑ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเดินเรือ หน่วยป้องกันทางทะเลมีสิทธิ์ในการตรวจสอบเรือต่างชาติที่แล่นเข้าเทียบท่าและปฏิบัติการในน่านน้ำภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศจีน โดยหน่วยงานป้องกันทางทะเลจะดำเนินการต่อเรือต่างประเทศที่สงสัยว่าละเมิดกฎหมาย ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การติดตามและตรวจสอบ การสั่งให้ออกจากเรือ การกักขัง การบังคับลากจูง ฯลฯ ซึ่งหากเรือดังกล่าวหนีออกจากที่เกิดเหตุ หน่วยงานป้องกันทางทะเลมีสิทธิที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อสกัดกั้นและติดตาม ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศจีนได้ตกลงและเข้าร่วม 


     ๓.๒ สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินทางทะเล หน่วยป้องกันทางทะเลอาจดำเนินมาตรการต่อไปนี้ ได้แก่ 


(๑) สั่งให้เรือหยุดเดินเรือและปฏิบัติการ 


(๒) สั่งให้เรือเปลี่ยนเส้นทางหรือแล่นไปยังสถานที่ที่กำหนด 


(๓) สั่งให้บุคคลบนเรือขึ้นจากเรือ หรือจำกัด หรือห้ามมิให้บุคคลขึ้นหรือลง 


(๔) สั่งให้เรือขนถ่ายสินค้า หรือจำกัด หรือห้ามมิให้เรือขนถ่ายสินค้า 


(๕) มาตรการอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ 

 
 


   ๓.๓ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศจีน หน่วยป้องกันทางทะเลมีสิทธิ์สั่งให้องค์กรและบุคคลต่างชาติที่สร้างอาคาร โครงสร้างและติดตั้งอุปกรณ์คงที่ หรือลอยน้ำต่างๆ ในพื้นที่ทะเลและเกาะต่างๆ ภายใต้เขตอำนาจของประเทศจีน หยุดการกระทำที่ผิดกฎหมายในข้างต้นหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด  


     ๓.๔ หน่วยป้องกันทางทะเลมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการเตือนและควบคุมที่จำเป็นเพื่อหยุดเรือทหารต่างชาติและเรือของรัฐบาลต่างประเทศที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีนในน่านน้ำภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศจีน และสั่งให้ออกจากพื้นที่ทางทะเลที่เกี่ยวข้องทันที สำหรับผู้ที่ปฏิเสธที่จะออกไปและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือการคุกคาม หน่วยป้องกันชายฝั่งมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการต่างๆ เช่น การบังคับขับไล่ ฯลฯ (มาตรา ๒๑) 


     ๓.๕ เมื่ออำนาจอธิปไตยของชาติและเขตอำนาจศาลถูกละเมิดอย่างผิดกฎหมาย โดยองค์กรและบุคคลต่างประเทศในทะเลหรือกำลังเผชิญกับอันตรายจากการละเมิดกฎหมาย หน่วยป้องกันทางทะเลมีสิทธิ์ดำเนินมาตรการต่างๆ ได้แก่ การใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงอาวุธเพื่อหยุดการละเมิดและขจัดอันตราย (มาตรา ๒๒)


 
บทสรุป หน่วยป้องกันทางทะเลและเจ้าหน้าที่ ซึ่งดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางทะเลและงานบังคับใช้กฎหมาย จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยกำกับดูแลทางทหารตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการป้องกันและงานอื่นๆ ตาม “กฎหมายการป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน” และ “กฎหมายตำรวจติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับทางทหารและคำสั่งของคณะกรรมาธิการทหารกลาง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend