11 พฤษภาคม 2021

ประกันสังคม ใช้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้างที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

21 Jan 2021 11:25 น.
อ่าน 431 ครั้ง

ประกันสังคม ใช้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้างที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

เช็ก สิทธิประกันสังคมทางด้านทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำฟันฟรีอะไรได้บ้าง สรุปที่นี่


ใครที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุก ๆ เดือน รู้หรือไม่ว่า ประกันสังคมมีสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรมไว้ดูแลผู้ประกันตนด้วย โดยสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40 และจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน จะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ได้สิทธิทำฟัน วงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี  ดังนี้

 

-ขูดหินปูน

-อุดฟัน

-ถอนฟัน

-ผ่าฟันคุด 


กรณีมีรักษาสูงกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้วแต่ได้ลาออกจากที่ทำงานยังสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิประกันสังคมในการทำฟันจะยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก
 
 กรณีผู้ประกันใส่ฟันปลอมมีสิทธิ์ได้รับค่าฟันปลอม-ค่ารักษาพยาบาล ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น แบ่งออกเป็น
 
1.ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

- จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท

- มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 
 

2.ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

- ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

- ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

 

ทั้งนี้ กรณีไปใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น อุด ถอน ผ่า หรือขูดหินปูน หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนสถานพยาบาลและคลินิกเอกชนที่ได้เข้าร่วมโครงการผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเอง โดยให้สังเกตจะมีสติ๊กเกอร์ข้อความระบุว่า "สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย" ส่วนกรณีทำฟันปลอม ไม่ว่าจะเป็นถอดได้บางส่วน หรือ ถอดได้ทั้งปาก ยังต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำเอกสารหลักฐานไปยื่นเบิกเงินกับประกันสังคมอีกที


ขั้นตอนการเบิกค่าทำฟันประกันสังคม

 

ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอเบิกค่าทำฟันย้อนหลังได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวัน-เวลาราชการ หรือยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า "ฝ่ายสิทธิประโยชน์"

 

เอกสารเพื่อยื่นขอเบิกเงินทำฟันประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) 

2. ใบรับรองแพทย์

3. ใบเสร็จรับเงิน

4. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

 

นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

 

อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เสนอแนะให้ผู้ประกันตน ติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของผู้ประกันตนเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในเบื้องต้นก่อนจะดีที่สุด    

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป ประกันสังคมมาตรา33 ลงทะเบียน "เราชนะ.com" ไม่ได้ แต่ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

เคาะ“เราชนะ” โอนเข้า"เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1000 บาท ไม่จ่ายเงินสด

ข้อควรรู้ ใช้สิทธิประกันสังคม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำฟัน

อัปเดตอีกรอบ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง

ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2%

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend