Googleตั้งกองทุน3ล้านดอลลาร์ต้านข่าวลวงวัคซีนโควิด

18 ม.ค. 2564 เวลา 8:21 น.114

Google News Initiative (GNI) ประกาศจัดตั้งกองทุนต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชื่อว่า COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดย Google จะมอบเงินทุนให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ ซึ่งกองทุนนี้จะเปิดรับสมัครโครงการจากสำนักข่าวทุกขนาดทั่วโลกที่มีผลงานรองรับด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม หรือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านนี้โดยเฉพาะ 

ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ (misinformation) ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคอยแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ขณะนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง (fact check) เกือบ 10,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรากฎขึ้นให้เห็นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

หลังจากที่มีการเปิดตัวของวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน (immunization) หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการสานต่อความพยายามในการจัดการกับข่าวลวงเกี่ยวกับโควิด-19 Google News Initiative (GNI) จึงได้เปิดตัวกองทุนเปิดมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชื่อว่า COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ในขณะที่การแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ นั้นถูกใช้กับประชากรบางกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าบางชิ้นได้ค้นพบด้วยว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดนั้นมักไม่ใช่กลุ่มคนที่พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ตนเองได้รับ

ด้วยเหตุผลนี้ Google จึงจัดตั้งกองทุนเปิดเพื่อรับสมัครโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ใช้หันมาตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลกันมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนที่ตกเป็นเป้าหมายของข่าวปลอมเหล่านั้น

ทั้งนี้ Google จะเน้นให้ความสำคัญกับโครงการที่มีการประสานความร่วมมือกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วกับสื่อที่มีรากฐานในชุมชนอย่างแน่นแฟ้น หรือการจัดตั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อให้นักข่าวและทีมแพทย์ร่วมกันหาที่มาของข้อมูลที่ผิด และเผยแพร่ข่าวที่มีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง 

 

โดย Google จะมีทีมงานคัดเลือกโครงการที่สมัครเข้ามา และมีคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายสถาบัน เช่น นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ทีมทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก มาช่วยกันพิจารณาและคัดเลือกให้ทุนกับโครงการนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 Theresa Amobi, Senior Lecturer, University of Lagos

 Ludovic Blecher, Head of Innovation, Google News Initiative

 Renee DiResta, Technical Research Manager, Stanford Internet Observer

 Susannah Eliott, CEO, Australian Science Media Centre

Gagandeep Kang, Head of the Wellcome Trust Research Laboratory, Christian Medical College

 Alexios Mantzarlis, News and Information Credibility Lead, Google

Syed Nazakat, Founder & CEO, Data Leads

Ifeoma Ozoma, Founder and Principal, Earthseed

Baybars Örsek, Director, International Fact-Checking Network

 Andy Pattison, manager of digital solutions, World Health Organization

 Angela Pimenta, Director of Operations, Projor

Amy Pisani, Executive Director, Vaccinate Your Family

Yamil Velez, Associate Professor of Political Science, Columbia University

 Brian Yau, Promotion & Engagement Lead, Vaccine Safety Net at WHO

กองทุนเปิดนี้เป็นการต่อยอดจากการสนับสนุนของ Google News Initiative (GNI) ในการต่อสู้กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว ซึ่ง Google คาดว่าโครงการที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยที่ GNI สนับสนุนอยู่ เกี่ยวกับรูปแบบ หัวข้อข่าว และแหล่งข่าวที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

กองทุน COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยผู้สมัครต้องมีการอธิบายแผนงานอย่างละเอียด พร้อมด้วยแผนการทำงาน และข้อมูลด้านงบประมาณผ่านแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้สมัครทุกรายต้องมีประวัติด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม หรือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านนี้ และโครงการที่สมัครเข้ามาต้องพร้อมเริ่มงานโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 เมษายน ศกนี้ และจะต้องแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับทุน

สุดท้ายนี้ Google ยังคงมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google นอกจากนี้ Google กำลังเร่งขยายการให้บริการแผงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตใน Google Search ให้ครอบคลุมในหลายประเทศมากขึ้น และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ตลอดเวลาบน Google โดยการใช้ ClaimReview พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ในปีที่แล้ว ซึ่งได้แก่ ส่วนที่เป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บน Google News ในสหรัฐอเมริกา และ Google News บนมือถือในประเทศบราซิล รวมทั้งบน Google Images ทั่วโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง