3 มีนาคม 2021

"โควิด"เป็นเหตุกรมการจัดหางานเลื่อนทดสอบภาษาเกาหลี-ทักษะการทำงาน

11 Jan 2021 08:55 น.
อ่าน 75 ครั้ง

"โควิด"เป็นเหตุกรมการจัดหางานเลื่อนทดสอบภาษาเกาหลี-ทักษะการทำงาน

“โควิด”เป็นเหตุกรมการจัดหางานเลื่อนทดสอบภาษาเกาหลี-ทักษะการทำงาน ตามคำสั่งรัฐบบาล


นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานและสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ ปศุสัตว์ และก่อสร้าง  ที่มีกำหนดเข้ารับการทดสอบ ณ สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 28 มกราคม 2564

และสนามทดสอบ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 22 มกราคม 2564 เลื่อนการทดสอบตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกรมการจัดหางานจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบตามความเหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้ง

นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

ทั้งนี้  การเลื่อนดังกล่าวมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 (Covid-19) และรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564สำหรับการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 นั้น มีโควตาผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,691 คน  โดยกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครคนงานประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง ไปเมื่อวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีกำหนด  2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2564 กรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชีรายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ใหม่

“ผู้ที่สนใจทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02-245-9429 02-245-6716 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรสภากาชาดไทยติดเชื้อโควิด-19

ยอดโควิด 11 ม.ค.64 ทั่วโลกผู้ป่วยเพิ่ม 5.89 แสนราย รวม 90.65 ล้านราย

ลงทะเบียนพักหนี้ธนาคารออมสิน เตรียม 5 ข้อก่อนกรอกพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend