28 กุมภาพันธ์ 2021

30 พ.ย. ต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน เจอจับ-ดำเนินคดีตามกม.ทันที

29 Nov 2020 11:04 น.
อ่าน 307 ครั้ง

30 พ.ย. ต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน เจอจับ-ดำเนินคดีตามกม.ทันที

พรุ่งนี้วันสุดท้าย!กรมการจัดหางาน ย้ำ 30 พ.ย. สิ้นสุดเส้นตายการขอใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าว พร้อมเตือนหากไม่ดำเนินการ เจอจับ-ปรับ ดำเนินคดีตามกม.


หลังจากกรมการจัดหางาน มีมติผ่อนปรนให้คนต่างด้าวอยู่และทำงานได้โดยไม่มีความผิด จากเหตุที่ได้รับผลกระทบตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาผ่อนปรนจะถึงกำหนดสิ้นสุดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงขอความร่วมมือให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ ติดต่อทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถอยู่และทำงานได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมฯมีความเข้าใจและห่วงใยนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จึงได้ให้โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งมีความเสมอภาคและหลักประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ จากกรอบของแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามนโยบายของพล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายก

  โดยคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตามมติครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 วันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันนที่ 15 เมษายน 2563 ยื่นบัญชีรายชื่อไว้ทั้งสิ้น จำนวน 1,266,351 คน ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 1,198,791 คน ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้วเสร็จ จำนวน 1,130,185 คน และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 136,166 คน 


ทั้งนี้เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 88,662 คน กัมพูชา 40,161 คน และลาว 7,343 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของคนต่างทั้งหมดที่ยื่นบัญชีรายชื่อกับกรมกรมการจัดหางาน ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นใบอนุญาตทำงานจะสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563) 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
 

“ กรมการจัดหางานขอย้ำว่า หากพ้นกำหนด คนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกผลักดันส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
 


ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ” 


นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตามมติครม.ดังกล่าว สามารถนัดคิวเพื่อทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ  เพื่อเข้าไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ สำนักเขต สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร  หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาคจังหวัดสาขา หรือตามที่กรมการปกครองกำหนด 


สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดอื่น ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit  หรือที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend