19 มิถุนายน 2021

พม.ชวนชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง "รัชกาลที่ 9"

14 Oct 2020 03:00 น.
อ่าน 373 ครั้ง

พม.ชวนชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง "รัชกาลที่ 9"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือ เอ็มบีเค จัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง "รัชกาลที่ 9"


เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “คนดี...เข้มแข็งในความดี”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน 


อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อน้อมนำเป็นต้นแบบการทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

พม.ชวนชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง "รัชกาลที่ 9"

สำหรับงานแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม AVENUE ชั้น G โซน A  ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) โดยจะมีการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นภาพที่หายากและไม่เคยจัดแสดงมาก่อน 
 

พม.ชวนชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง "รัชกาลที่ 9"แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซนพระราชประวัติ 2) โซนชาวไทยภูเขา 3) โซนนิคมสร้างตนเอง และ 4) โซนกำเนิดงานสังคมสงเคราะห์ (วาตภัยแหลมตะลุมพุก) 


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และการระบายภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งการแจกเหรียญที่ระลึก 2 รัชกาล (ร. 5 และ ร.9) จำนวนจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร
 

พม.ชวนชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง "รัชกาลที่ 9"

 ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์และทรงงานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 


โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล"ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend