23 เมษายน 2021

เปิดคุณสมบัติ รับสมัครงานอัตราจ้างเหมาบริการจำนวน 14,510 อัตรา

01 Sep 2020 10:59 น.
อ่าน 412 ครั้ง

 เปิดคุณสมบัติ รับสมัครงานอัตราจ้างเหมาบริการจำนวน 14,510 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เปิดรับสมัครงานอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 14,510 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน


จากกรณีที่ กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงานจำนวน 14,510 คน  เนื่องจาได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่ 1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 และ 2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครอง ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 - กันยายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ

เปิดคุณสมบัติ รับสมัครอัตราจ้างเหมาบริการ ตำบลละ 2 อัตรา

เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา เงินเดือน 15,000 บาท

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 วันนี้ (1 ก.ย.) กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคงาน ภายใต้ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ เปิดรับสมัครงานทั่วประเทศ ลักษณะงานและผู้สมัครต้องมีคุณสมัตรอย่างไรเช็กที่นี่ที่เดียว

ลักษณะงาน:

 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน

จำนวนและอัตราจ้าง: ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ระยะการจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 ก.ย.63)
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (15 ก.ย.63)

 

 


เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปื จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน และ ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่ ก.พ.กำหนด
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ วันที่ เลขประจำตัวสอบ ไว้มุมบนขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
 • ผู้ที่สนใจสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

 เปิดคุณสมบัติ รับสมัครงานอัตราจ้างเหมาบริการจำนวน 14,510 อัตรา

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend