งานวิจัยชี้ "วิตามินดี" ในเลือดต่ำ เพิ่มความเสี่ยงป่วยโควิด

27 ก.ค. 2563 เวลา 10:29 น. 2.4k

เยรูซาเล็ม, 27 ก.ค. (ซินหัว)  เมื่อวันอาทิตย์ (26 ก.ค.) หน่วยงานบริการสุขภาพลูมิต (Leumit Health Services) และมหาวิทยาลัยบาร์-อิลาน (BIU) ทางตอนกลางของอิสราเอล เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยชาวอิสราเอล พบว่าปริมาณวิตามินดีในเลือดที่อยู่ในระดับต่ำ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น

 

คณะนักวิจัยจากหน่วยงานๆ และมหาวิทยาลัยๆ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกันจากหน่วยงานฯ จำนวน 7,807 คน ที่เพิ่งเข้ารับการตวจโรคโควิด-19 และระดับวิตามินดีในเลือด โดยงานวิจัยเชิงครอบคลุมดังกล่าวได้รับการเผยแพรในวารสารเอฟอีบีเอส (FEBS)

 

งานวิจัยพบว่าร้อยละ 10.1 ของกลุ่มบุคคลข้างต้นติดโรคโควิด-19 โดยมีระดับวิตามินดีในเลือดโดยเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ

 

ด้วยเหตุ ผู้ป่วยที่มีวิตามินดีในเลือดระดับต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร มีแนวโน้มจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากกว่าผู้ป่วยที่มีวิตามินดีระดับปกติ

 

นอกจากนั้นผู้ป่วยที่มีวิตามินดีระดับต่ำยังมีโอกาสจะเผชิญอาการป่วยรุนแรงมากกว่า และจำเป็นต้องเข้ารักษตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าอีกด้วย

 

งานวิจัยยังชี้ว่าโรดเรื้อรังต่างๆ อาทิ สมองเสื่อม โรคหัวใจ และโรคปอด ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการติดโรคโควิด-19สูงขึ้น