9 มีนาคม 2021

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส.รวม 7 ล้านราย

22 Jun 2020 17:05 น.
อ่าน 28,487 ครั้ง

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส.รวม 7 ล้านราย

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส.รวม 7 ล้านราย อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ 4.7 หมื่นราย


มาตรการเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 รายละ 5,000 บาท(3 เดือน) ให้กับเกษตรกร โดยในวันนี้ 22 มิถุนายน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้รายงานความคืบหน้า ผลการโอนเงินเดือน พ.ค. และ มิ.ย. รวมผลการโอนทั้งสิ้น 71,621.10 ล้านบาท ผลการโอนทั้งสองเดือนมีดังนี้

1.เดือน พ.ค. เกษตรกรจำนวน 7,272,614 ราย เป็นเงิน 36,363.07 ล้านบาท

2. เดือน มิ.. เกษตรกร จำนวน 7,051,605 ราย เป็นเงิน 35,258.03ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธ...รายงานว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 47,519 ราย นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรกว่า 139,668 รายคน ที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารไหนก็ได้ รวมทั้งพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภูมิภาคเพื่อรับเงิน เยียวยาเกษตรกรคณะรัฐมนตรี ครม.ได้อนุมัติเกษตรกรกลุ่มตกหล่นด้วยกัน 2 กลุ่มดังนี้

1. ให้เพิ่ม เยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ซึ่งมีจำนวน 137,043 ราย แต่ต้องไม่เยียวยาซ้ำซ้อนจากการเยียวยาอื่นๆของรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการ ผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคม

รวมทั้ง มาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจํานวนเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายรวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

2. การขยายเวลา เยียวยาเกษตรกร ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนและลงทะเบียนทัน ในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวน 1.2 แสนราย  โดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว ให้ขยายเวลาและให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการช่วยเหลือโดยตรงให้แก่เกษตรกรในกลุ่มข้างต้น จากรายละ 5,00บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพียงงวดเดียว โดยไม่กระทบกับจํานวนกลุ่มเป้าหมายรวม 10 ล้านราย และ วงเงินโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส.เร่งตรวจสอบกลุ่มตกหล่น 59,519 รายก่อนโอนเงินเยียวยา

"เยียวยาเกษตรกร" รัฐอัดแพ็กเกจ 8 หมื่นล้าน ซื้อใจชาวนา

               เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส.รวม 7 ล้านราย

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend