ขรก.เสี่ยง-ติดเชื้อโควิด เบิกค่ารักษา ร.พ.เอกชน ได้

22 มิ.ย. 2563 เวลา 3:11 น. 524

เพิ่มเกณฑ์ ข้าราชการ เสี่ยง-ติดเชื้อโควิด เบิกค่ารักษา รพ. เอกชน ได้

รายงานเพจไทยคู่ฟ้า ระบุ ข้อมูลกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพิ่มหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนให้ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ จากหน้าเพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดเผยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังว่า ได้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้กับข้าราชการกลุ่มเสี่ยง และติดเชื้อโควิด -19 ว่า สามารถเบิกค่ารักษาจากโรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติม กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน และแพทย์มีความเห็นว่าเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก และประเภทผู้ป่วยใน โดยกรณีผู้ป่วยในเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร.พ.เอกชน“ห้ามเรียกเก็บ”ค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19

เปิดเกณฑ์“สปสช.”จ่ายชดเชยค่ารักษาโควิด-19

1.กรณีติดเชื้อโควิด-19 การเบิกค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงสิ้นสุดการรักษา รวมถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนแห่งอื่นที่ได้จัดเตรียมไว้ แต่หากปฏิเสธการย้ายไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่จัดเตรียมไว้ หรือประสงค์จะย้ายไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของเอกชนแห่งอื่น ค่ารักษาพยาบาลภายหลังจากนั้น จะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

2.กรณีไม่ติดเชื้อโควิด-19 การเบิกค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19  หากมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560

แท็กที่เกี่ยวข้อง