ร.พ.เอกชน“ห้ามเรียกเก็บ”ค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19

03 เม.ย. 2563 เวลา 1:49 น.3.2k

สธ.กำชับ ร.พ.เอกชนทั่วประเทศ ยึดหลักคุณธรรม หากพบผู้ป่วยโควิด-19 ต้องรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษา ย้ำ สามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ มาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดเร็วๆนี้

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Corona Virus 2019 (Covid-19)) ที่มีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

 

ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนขึ้น ซึ่ง กรม สบส.ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไปแล้ว
 

แต่ก็ยังพบข้อร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือญาติ จึงต้องขอเน้นย้ำว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั้งประเทศนั้น การจะก้าวผ่านวิกฤติการณ์ไปได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

 

ขอให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯในเบื้องต้นแล้วและจะมีการประกาศใช้ในเร็วๆนี้ ยกเว้นกรณีผู้ที่มีประกันชีวิตส่วนบุคคลให้ใช้ประกันชีวิตส่วนบุคคล

“สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนหรือโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยผู้ป่วยหรือญาติว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งในบางรายมีราคาหลายแสนบาทนั้น กรม สบส.ก็มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งกรม สบส.ก็ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในทุกกรณี”นายแพทย์ธเรศกล่าว

 

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยฯหรือญาติพบว่าสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 ตลอดวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป    

แท็กที่เกี่ยวข้อง