ม.แม่ฟ้าหลวง เยียวยานักศึกษารวมกว่า 162 ล้าน

26 พ.ค. 2563 เวลา 8:05 น.2.9k

ม.แม่ฟ้าหลวง เยียวยานักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำรวมกว่า 162 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ออกมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 จำนวนรวมกว่า 162 ล้านบาท

มฟล. เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อผู้ปกครองและนักศึกษา จึงได้มีการประชุมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาทั้งปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาที่ มฟล. ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.นักศึกษาปัจจุบัน (รหัส 62x xxxx xxx ลงไป) มฟล. จะดำเนินการ ดังนี้

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) 10%

 ไม่เก็บค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

   ค่าบริการและค่าบำรุงกิจการสาธารณะ จะจัดเก็บเฉลี่ยรายเดือนเมื่อนักศึกษาสามารถมาเรียนที่ มฟล. ได้

ม.แม่ฟ้าหลวง เยียวยานักศึกษารวมกว่า 162 ล้าน

 

 

2. นักศึกษาใหม่ (รหัส 63x xxxx xxx) มฟล. จะดำเนินการ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) 10%

  -ไม่เก็บค่าประกันของเสียหายทั่วไป

-ไม่เก็บค่าธรรมเนียมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (How to Live and Learn on Campus 2020)

-ลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด 50%

 - ลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาภาษาจีนเร่งรัด (เฉพาะหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา) 50%

- ค่าบริการและค่าบำรุงกิจการสาธารณะ จะจัดเก็บเฉลี่ยรายเดือนเมื่อนักศึกษาสามารถมาเรียนที่ มฟล. ได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มฟล. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในหลายรูปแบบตั้งแต่ได้มีการประกาศยกเลิกการเรียนในชั้นเรียน ปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งออกมาตรการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความจำเป็นในการเรียนการสอน เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เช่น ให้นักศึกษาสามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้, สนับสนุนฟรีอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีดเป็นระยะเวลา 3 เดือน, ให้ทุนการศึกษาวิกฤติ COVID-19, การคืนค่าบริการ-ค่าบำรุงกิจการสาธารณะ ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย 50%, จัดหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ โดยงบประมาณที่ใช้เพื่อเยียวยานักศึกษาทั้งปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 จำนวนรวมมากกว่า 162 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง