7 พฤษภาคม 2021

ธปท.เผยไตรมาส1/63แบงก์ยังแกร่ง “รายใหญ่ –ส่วนบุคคล”หนุนสินเชื่อโต4.1%

18 May 2020 15:33 น.
อ่าน 241 ครั้ง

ธปท.เผยไตรมาส1/63แบงก์ยังแกร่ง “รายใหญ่ –ส่วนบุคคล”หนุนสินเชื่อโต4.1%

ธปท.เผยไตรมาส1/63แบงก์ยังแกร่ง -ชู 2ปัจจัยทั้งธุรกิจ“รายใหญ่ –ส่วนบุคคล”หนุนสินเชื่อโต 4.1%


ธปท.เผยไตรมาส1/63แบงก์ยังแกร่ง - บีไอเอสแตะ 18.7% เงินสำรองอยู่ในระดับสูง 719.2พันล้านบาท  ชู 2ปัจจัยทั้งธุรกิจ“รายใหญ่ –ส่วนบุคคล”หนุนสินเชื่อโต 4.1%ย้ำเอ็นพีแอลแนวโน้มสามารถบริหารจัดการได้  สาเหตุการแข่งขันก่อนหน้า-เศรษฐกิจและมาตรฐานบัญชีใหม่TFRS9ฉุดยอดคงค้างสินเชื่อด้อนคุณภาพเพิ่มเป็น 3.05%จาก 2.98%ไตรมาสก่อน 

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2563 ว่า  ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.1 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 64.8 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ตามความต้องการใช้สินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ในหลายประเภทธุรกิจที่ส่วนหนึ่งกลับมาใช้สินเชื่อแทนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ในภาวะที่ตลาดการเงินมีความผันผวน ส่งผลให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2  ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 35.2 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนในทุกประเภทสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ สอดคล้องกับการลดลงของยอดซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตชะลอตัวลงมากตามการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลยังเติบโตได้ในอัตราที่ค่อนข้างสูง
ด้านคุณภาพสินเชื่อนั้น  ด้อยลงจากสิ้นปี 2562 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดชั้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 โดยยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan: NPL หรือ stage 3) อยู่ที่ 496.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 3.05 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.98 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (Significant increase in credit risk: SICR หรือ stage 2) อยู่ที่ร้อยละ 7.70  
"แม้เราจะกังวลเรื่องเอ็นพีแอล  ที่เกิดจากการแข่งขันช่วงก่อนหน้า ซึ่งตอนนี้แผ่วลงแล้ว และภาวะตึงตัวของครัวเรือน แต่เชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนแนวโน้มภาระกันสำรองภายใต้TFRS9กำหนดให้สถาบันการเงินประเมินสถานการณ์ข้างหน้าและสามารถสำรองได้ตามความเหมาะสม"ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 52.9 พันล้านบาท หลังหักรายการพิเศษจากรายได้เงินปันผลที่จ่ายระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในขั้นตอนการควบรวมกัน โดยลดลงร้อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกันสำรองที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน  ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารยังทรงตัว โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.03 จากร้อยละ 1.14 ในไตรมาสก่อน ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) เพิ่มขึ้นจากเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2563 และการปรับลดอัตราเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institution Development Fund: FIDF) ซึ่งสถาบันการเงินจะดำเนินการส่งผ่านประโยชน์ที่ได้จากการปรับลดด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะถัดไป หากไม่รวมผลของการปรับลดเงินนำส่ง FIDF และการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ NIM จะทรงตัวที่ระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคง ระดับเงินกองทุนและเงินสำรองอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความต้องการสินเชื่อและความผันผวนของเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้  โดยผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงจากการกันสำรองเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน การเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อของธุรกิจรายใหญ่ ขณะที่คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ 
ขณะที่เงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น 2,836 พันล้านบาท หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ร้อยละ 18.7  เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 719.2 พันล้านบาท หรืออัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) ที่ร้อยละ 143.3 และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ที่ร้อยละ 185.7 


 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend