อากาศดีทั่วไทยฝุ่นPM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

12 พ.ค. 2563 เวลา 4:07 น.350

วันนี้ทุกพื้นที่ทั่วไทย ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 4 -33 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดี

12 พฤษภาคม 2563 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันนี้ (12 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น. พบปริมาณค่าฝุ่นละออง  PM2.5  อยู่ในช่วง 4 - 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดี โดยเกือบทุกพื้นที่อยู่ในระดับดีมาก ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ ซึ่งแต่ละภาคตรวจวัดค่าฝุ่นละออง  PM2.5. ได้ดังนี้

อากาศดีทั่วไทยฝุ่นPM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 14-33 มคก./ลบ.ม. ภาคเหนือ 9-24 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15-30 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก 11-21 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก 4-24 มคก./ลบ.ม และภาคใต้  6-19 มคก./ลบ.ม

 

 

อากาศดีทั่วไทยฝุ่นPM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ทั้งนี้ พบว่าปริมาณค่าฝุ่นละออง  PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ มาเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา​  มีปัจจัยมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยา ช่วงนี้สภาพอากาศ มีลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง และพื้นที่ส่วนมากมีการไหลเวียนและการยกตัวของอากาศดี ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในอากาศลดลง ประกอบกับ แหล่งกำเนิดที่ลดลง ได้แก่ การเผาในที่โล่งจากไร่อ้อย ข้าวโพด นาข้าวที่หมดฤดูการเก็บเกี่ยวไปนานแล้ว สำหรับ ใน กรุงเทพมหานคร พบว่า จำนวนยานพาหนะที่สัญจรบนท้องถนน ลดลงจากที่รัฐบาลยังคงมีมาตรการการทำงานที่บ้าน ห้างร้านค้ายังไม่เปิด ประชาชนมีกิจกรรมลดน้อยลง

อากาศดีทั่วไทยฝุ่นPM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่