เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

03 พ.ค. 2563 เวลา 9:18 น.413

จังหวัดเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ ส่งนักศึกษากลับบ้าน

    

เมื่อเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉินตู แห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน จำนวน 29 คน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงราย ตรงไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อเดินทางกลับบ้านปลายทางสนามบินเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบิน Sichuan Airline เที่ยวบิน  ออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เมื่อเวลา 12.40 น.

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน
 

การปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและส่งเยาวชนกลับบ้านในครั้งนี้ ภาควิชาภาษาต่างประเทศเสฉวน (Chengdu Institute Sichuan International Studies University) ซึ่งมีภารกิจดูแลนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเฉินตู กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาจีนกลับประเทศจีน เมื่อศึกษาจบตามโครงการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
   
ในเส้นทางผ่านจุดตรวจคัดกรองบูรณาร่วมที่จุดบนทางหลวงหมายเลข 118 อำเภอเวียงป่าเป้า คณะได้รับการให้บริการอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ โดยการอำนวยการของนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมทีมงานที่เข้มแข็ง และให้บริการตรวจคัดกรองพร้อมเอกสารการเดินทางได้โดยเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่คณะ ซึ่งเป็นเยาวชนจีน ที่มีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี รวม 29 คนด้วย
   

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

นักศึกษาได้จองตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับ โดยสายการบิน Sichuan Airline ในวันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ของอีกคณะหนึ่ง จะเดินทางออกจากเชียงรายเวลา 12.50 น. ด้วยเที่ยวบิน 3u8288 และถึงเฉิงตู เวลา 16.20 น. (ตามเวลาจีน) ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวใช้เวลาการบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที
      สถาบันภาษา ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางทุกเที่ยวบิน ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในวันที่ 2 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้งหมดได้พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562  ก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)  และสถาบันภาษา มีมาตรการในการควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งได้เพิ่มมาตรการตรวจวัดไข้ มีการตรวจสอบการอยู่ประจำหอพัก หรือที่พักของทุกคนเป็นประจำทุกวันอีกด้วย โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมเดินทางให้ความร่วมมือและยินดีเข้ารับการตรวจคัดกรอง ตามกระบวนการในด่านป้องกันโรคระหว่างทางทุกด่าน และรักษาระยะห่าง Social Distancing ในระหว่างการเดินทางโดยเคร่งครัด
     โดยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย และนักศึกษา ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องล้วนมีความพึงพอใจที่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่และรอยยิ้ม  อันเป็นการสร้างความประทับใจและความชื่นชมยินดีแก่กลุ่มนักศึกษาชาวจีน ตลอดทั้งครอบครัวของนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ตลอดทั้งความประทับใจในมิตรภาพและรอยยิ้ม รวมทั้งความมีน้ำใจและไมตรีของชาวไทยและชาวเชียงรายอีกด้วย

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

เชียงรายส่ง29นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกลับบ้าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง