สวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์@พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

29 ธันวาคม 2562

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ " ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถวายพระพรชัยมงคล แด่ในหลวงและพระราชินี  

สวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์@พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์เอกชนช้างเอราวัณโลหะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  "สวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์ " ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี 

สวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์@พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียน รับหนังสือสวดมนต์บริเวณด้านหน้างาน (มีจำนวนจำกัด) พร้อมร่วมกิจกรรม ปลูกศรัทธาเส้นทางแสวงบุญ ต้อนรับปีใหม่  เชิญชวนทุกท่านไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ตามเส้นทางดังนี้

 

# ไหว้พระเกศจุฬามณีเจดียสถาน  บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สักการะพระพรหม  บันดาลให้มีความสุขและสมบูรณ์

# เดินลอดท้องช้างตระกูลวิษณุพงศ์ บันดาลให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง

# สักการะพระตรีมูรติ ปางประทับนั่งประทานมหาสมบัติ (มีแห่งเดียวในประเทศไทย) บันดาลความร่ำรวย เดินลอดท้องช้างตระกูลอิศวรพงศ์  บันดาลให้เจริญด้วยโภคทรัพย์และมีอำนาจ 

# สักการะพระพิฆเนศ บันดาลให้เกิดความสำเร็จทุกประการ

# สักการะขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางบุรุษเพศ บันดาลให้เกิดสติปัญญา และ ปางประทานพร บันดาลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

# สักการะองค์อินทร์และช้างเอราวัณ  บันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เดินลอดท้องช้าง ตระกูลพรหมพงศ์  บันดาลให้สติปัญญาเฉลียวฉลาด          สวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ ดาวดึงส์@พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  

 

เวลา  21.00 น. พิธีแสดงธรรมเทศนา และสวดมนต์ข้ามปี ในบทอุปปาตะสันติ และบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จนถึงเวลา  24.00 น. เข้าสู่วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พลตำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมกันกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่องาน “เคาท์ดาวน์  ดาวดึงส์”  ณ  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นี้ ได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะอานิสงส์ในการสวดมนต์จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้น มีสติ สมาธิ จิตใจสงบ เกิดสติปัญญา เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต ตามความเชื่อมาแต่โบราณนั้นกล่าวว่า บทสวดมนต์ทุกบทมีพลังพุทธานุภาพสูง ทำให้เกิดพลังบารมี  เหล่าเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของทุกท่านสืบไป