19 มิถุนายน 2021

"อิศรา" เปิดข้อมูลใหม่ คดี "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ

18 Oct 2019 13:00 น.
อ่าน 5,857 ครั้ง

 "อิศรา" เปิดข้อมูลใหม่ คดี "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ

เมื่อค่ำวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา https://www.isranews.org เปิดเผย “ข้อมูลใหม่! คดีหุ้นวี-ลัคมีเดีย ธนาธรเพิ่งเอาเช็คขึ้นเงิน 16 พ.ค.62

 

โดยข้อมูลของสำนักข่าวอิศราระบุว่า “ในเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ต่อศาลรัฐธรรมนูญของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ จำนวน 70 หน้า ข้อมูลประการหนึ่งที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนคือ เช็คค่าหุ้น จำนวน 675,000 หุ้นมูลค่า 6,750,000 บาท ที่นายธนาธรอ้างว่าขายหุ้นให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 นั้น นายธนาธรอ้างต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ได้นำเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2562

 

ข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารคำชี้แจงหน้า 55 ข้อ 3.3 ผู้ถูกร้องโอนหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2562 ความว่า

 

ประการที่หนึ่ง หุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ของผู้ถูกร้อง เลขหมายของหุ้น ตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000 นั้น ผู้ถูกร้องได้โอนขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดจํานวน 675,000 หุ้น ให้แก่นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหนังสือตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว ในราคาหุ้นละ 10 บาทรายละเอียดปรากฏตามตราสารโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้โอน กับนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้รับโอน ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน ต่อหน้าทนายความผู้ทําคํารับรอง เอกสารแนบท้ายหมายเลข (26) และนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ชําระเงิน ค่าหุ้นเป็นเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) เช็คเลขที่ H11309959 ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 สั่งจ่าย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเป็นเงินจํานวน 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ขีดคร่อมผู้ถือ รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายเช็ค เอกสารแนบท้ายหมายเลข (27) และเช็คดังกล่าวได้นําไปขึ้นเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถูกร้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามใบฝากเช็คธนาคาร เอกสารแนบท้ายหมายเลข (28) ทั้งนี้ การโอนหุ้น ดังกล่าว ได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ใน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เอกสารแนบท้าย หมายเลข (29)ขณะเดียวกัน ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข (28) ระบุ ใบฝากเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เลขที่เช็ค 11309959 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562” (ดูเอกสาร)

 "อิศรา" เปิดข้อมูลใหม่ คดี "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ

 "อิศรา" เปิดข้อมูลใหม่ คดี "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ

 

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศราตั้งคำถามว่า ถ้านายธนาธรโอนหุ้นให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 ก่อนสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปโดยมีเช็คเงินค่าหุ้นมายืนยันจริง นายธนาธรเอาเช็คฉบับดังกล่าวไปขึ้นเงินแล้วหรือไม่ หรือขึ้นเงินเมื่อใด (อ่านเรื่องประกอบ:ไขปม เช็คค่าโอนหุ้น 6.7 ล. ธนาธรยังไม่ได้ขึ้นเงิน มีความหมายอย่างไร?)

 

ต่อมานายธนาธรชี้แจงผ่านรายการ ช่องไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 ช่วงหนึ่งผู้ดำเนินรายการสอบถามนายธนาธรว่า การโอนหุ้นนั้นมีผลกันเมื่อไรกันแน่ นายธนาธรกล่าวยืนยันว่า มีการโอนหุ้นจนมีผลสำเร็จในวันที่ 8 ม.ค.ไปแล้ว โดยมีทั้งการจ่ายเงินและการเปลี่ยนแปลงระเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทวีลัค-มีเดีย จำกัด

 

ดำเนินรายการถามนายธนาธรต่อว่า ในประเด็นเรื่องการทำเช็คเพื่อชำระเงินค่าหุ้นบริษัทวีลัค-มีเดีย ให้กับนายธนาธรนั้น ขณะนี้มีการนำเช็คไปขึ้นเงินหรือยัง ซึ่งนายธนาธรได้ตอบว่า ในขณะนี้ยังไม่ได้นำเช็คที่ชำระค่าหุ้นไปขึ้นเงินเลย

 


ทั้งชี้แจงเหตุผลต่อว่า คนทั่วไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ แต่ผมต้องบอกว่าการดูแลเงินของผมทั้งหมด ขึ้นอยู่กับภรรยา (นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ) ผมจะออกจากบ้าน ก็ต้องไปขอเงินภรรยา ซึ่งผมไม่มีแม้แต่บัตรเอทีเอ็ม มีแต่เครดิตการ์ด แล้วเงินสดทั้งหมดผมก็ขอจากแฟนผมทุกเช้า ดังนั้นเช็คที่ได้มาสิ่งที่ผมทำก็คือเอาไปให้แฟน ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไร

 

นายธนาธร ยังกล่าวยืนยันว่า ผมมีหลักฐานในรายละเอียดตรงนี้ครบถ้วนแล้ว ทั้งหลักฐานว่าเช็คดีไม่ดี ซึ่งผมมักจะเก็บเช็คเอาไว้ประมาณ 2-3 เดือน หลักฐานการตีตราหน้าตั๋ว แล้วภรรยาจะเอาเช็คจะไปขึ้นเงินเมื่อไรนั้น มันก็เป็นเรื่องของเขา เพราะเขาได้ทำหน้าที่ในเรื่องการดูแลเรื่องการเงินต่างๆของผม แต่อย่างไรก็ตาม ผมย้ำว่าผมมีหลักฐานชี้แจงในประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆครบถ้วนแล้ว” (อ่านเรื่องประกอบ:ฟังชัดๆ คำชี้แจง 'ธนาธร' ปมเช็คขายหุ้นบ.วี-ลัค 6.7ล. ให้ภรรยาเก็บไว้รอนำไปขึ้นเงิน)

 

น่าสังเกตว่าการขึ้นเช็คของนายธนาธร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2562 ตามที่กล่าวอ้าง เกิดขึ้นภายหลังจากโอนหุ้นเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 (วันที่กล่าวอ้าง) กว่า 4 เดือน เกิดขึ้นภายหลังจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2562 เกือบ 2 เดือน

 

และเกิดขึ้นวันเดียวกับ วันที่ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิก ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต. ว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกสภาของ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

 

และไม่ปรากฏข้อมูลว่า เช็คค่าโอนหุ้นของนางรวิพรรณ ภรรยา จำนวน 225,000 หุ้น เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 นำเข้าบัญชีเมื่อใด พร้อมกันหรือไม่ รวมทั้งไม่ปรากฏข้อมูลว่าการโอนหุ้นไปมาระหว่างนางสมพร กับนายทวีและนายปิติ หลานชาย 2 คน เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562 และวันที่ 21 มี.ค.2562 (ตามที่อ้าง) เป็นซื้อขายหรือยกให้ฟรีเพื่อเข้ามาศึกษาธุรกิจเท่านั้น?

อย่างไรก็ตาม ฐานเศรษฐกิจ พบว่า ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เองก็ได้เผยแพร่ชุดเอกสารคดีวีลัคของธนาธร ประกอบด้วยคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (ธนาธร) 76 หน้า คำคัดค้านคำชี้แจง (กกต.) 6 หน้า และสารบัญหมายพยานเอกสาร (ศาลรัฐธรรมนูญ) 14 หน้า ที่เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่ : https://futureforwardparty.org/8838

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา

 

ลุ้นคดี‘ธนาธร’ถือหุ้นสื่อ ศาลไต่สวน ‘แม่-เมีย-หลาน’

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend