19 ตุลาคม 2019

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดินไทย

09 Oct 2019
อ่าน 152 ครั้ง

“พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ การถึงแก่อสัญกรรมของท่าน เป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลสำคัญผู้ทรงคุณค่าของชาติ ท่านถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ประกอบคุณงามความดีมากมายแก่ประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ขอหยิบยกข้อความเชิดชูเกียรติบางช่วงของท่านนายกรัฐมนตรีที่เขียนมาเกริ่นนำก่อนเข้าเรื่อง หนังสือ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน” ซึ่งเป็นหนังสือเด่นในรอบปีเล่มหนึ่ง ทรงคุณค่าแก่การหาอ่านและเก็บสะสม โดยทีมงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และซีเอ็ดบุ๊ค ได้ร่วมกันจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นการ “จารึกความดีไว้ในแผ่นดิน” และเป็นการเชิดชูเกียรติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หรือป๋าเปรม ที่มีคุณูปการมากมายต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 3 สมัย บริหารบ้านเมือง โดยยึดมั่นให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ซื่อสัตย์สุจริต ต้านการคอร์รัปชัน  

อีกทั้งในฐานะผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท เป็นองคมนตรีและประธานองคมนตรี ถึง 2 รัชสมัย คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ควรนำมาเป็นตัวอย่าง

หนึ่งในผู้ที่ยึดการกระทำของ “ป๋าเปรม” เป็นแบบอย่าง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เขียน “กราบคารวะป๋า” จากความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้ใจจากป๋า นี่คือบางส่วน... 

  “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับราชการสนองคุณแผ่นดิน และปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีอย่างยิ่ง...กว่า 8 ปีที่ ฯพณฯ พลเอกเปรมฯ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี มิเพียงแต่ทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังสร้างคุณูปการสําคัญต่อบ้านเมืองอย่างมาก เมื่อท่านเข้ารับตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ  ในด้านความมั่นคง ประเทศไทยเผชิญกับการก่อการร้ายโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ที่เรื้อรังมานานพอสมควรแล้ว ท่านจัดการกับปัญหาสําคัญนี้ด้วยการใช้นโยบาย “การเมืองนําหน้าการทหาร”...”

อีกท่านหนึ่งที่ได้ร่วมบันทึกความทรงจำที่ดีต่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นี่คือบางห้วงบางตอนที่เขียนรำลึกไว้

“พลเอกเปรมได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมาก ด้วย วิสัยทัศน์การนํานโยบาย “การเมืองนําการทหาร” มาสู่การใช้คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 สร้างจุดเปลี่ยน ยุติสงครามปฏิวัติสู้รบเพื่อยึดอํานาจรัฐของคอมมิวนิสต์ เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ จนสามารถนําความมั่นคงสู่ประเทศได้หลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนาน

ในขณะเดียวกัน ในด้านการบริหารเศรษฐกิจ พลเอกเปรมได้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจไทยผ่าน โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมที่สําคัญ และทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ได้เพิ่มความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างชัดเจน”


สำหรับเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย ข้อเขียนของ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เลขาธิการนายกฯ ระหว่างปี 2529-2531 ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลงานต่างๆ ของ พล.อ.เปรม ในขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ การสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างองค์กรใหม่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายเข้มงวดในการบริหารการเงินการคลัง  การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน การแก้ปัญหาของเกษตรกร การว่างงาน และการต่างประเทศ

ทั้งมีการประมวลผลงานและเรื่องราว จารึกนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน, คุณูปการต่อการป้องกันคอร์รัปชัน และโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเยาวชน รวมถึงภารกิจสำคัญช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่ท่านจะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ และที่สำคัญภายในหนังสือจะพบกับภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก ... 

ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีบุคคลสำคัญ ประกอบด้วย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกแสดงออกถึงคุณูปการของ พล.อ.เปรม ที่มีต่อประเทศชาติ เพื่อร่วมบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้...

ผู้ที่สนใจเก็บสะสม สามารถหาซื้อหนังสือ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน” ในรูปเล่มพ็อกเกตบุ๊ก ความหนา 400 หน้า ในราคาเล่มละ 420 บาท ได้ในช่วงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24  ตั้งแต่ วันที่ 2-13 ตุลาคม 2562 ที่ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี และวางจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,511 วันที่ 6 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij