20 ตุลาคม 2019

ประชารัฐสร้างไทย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยวิถีของชุมชน

21 Sep 2019
อ่าน 348 ครั้ง

วันนี้ (21 ก.ย. 2562) ดร.อุตตม สาวนายน โพสเฟสบุ๊ก 

จากการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ที่มีท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา และได้สรุปสาระสำคัญของการจัดทำโครงการในมิติการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

 

วันนี้โครงการดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว ภายใต้ชื่อโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการบูรณาการะหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมกัน “สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยวิถีของชุมชน” 

เราต้องการดึงพลังที่มีอยู่ของหน่วยงานต่างๆในหลายกระทรวงเข้ามาร่วมกัน ทั้ง กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งคือหน่วยงานของรัฐบาล ประสานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนและประชาชน

ทั้งนี้จะมีรูปแบบการทำงานผ่านหน่วยงานที่เข้าร่วม นำโจทย์ความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ มาผนวกรวมกับศักยภาพของแต่ละชุมชน อาทิ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าขาย เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จะช่วยในเรื่องของการแปรรูปการผลิตสินค้าเกษตรชุมชน และสินค้าแปรรูปอื่นๆ ผ่านโครงการ เช่น หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV และ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

 

 


ด้านสถานที่จำหน่ายสินค้า ก็จะมีการสนับสนุนพื้นที่สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. พื้นที่ของกรมธนารักษ์ในโครงการตลาดชุมชน

ด้านการสนับสนุนสินเชื่อให้กับชุมชน โดยจะเน้นถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน รูปแบบของสินค้า เพื่อที่จะได้มีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น ธ.ก.ส. ดูแลสินเชื่อด้านการเกษตรในหมู่บ้านที่มีการเกษตรกรรมเป็นเป็นจุดเด่น 

ธ.ออมสิน เน้นการให้สินเชื่อในชุมชนเมือง การประกอบอาชีพค้าขาย หาบเร่ ผู้ประกอบการชุมชน ธุรกิจชุมชน 

ธ.กรุงไทย เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชุมชนทั่วประเทศผ่านระบบ Big Data และ E-payment 

SME D Bank สนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME ในชุมชน วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ 

 

 

ขณะที่กองทุนหมู่บ้าน และสภาเกษตรฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆโดยอาศัยความใกล้ชิดกับหมู่บ้านชุมชน สร้างเป็นเครือข่ายชุมชน เครือข่ายเกษตรกร ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง 

หน่วยงานทั้งหมดนี้จะทำงานภายใต้การขับเคลื่อนภาครวมของคณะกรรมการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “ประชารัฐสร้างไทย” และกระทรวงการคลัง ก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลงานของโครงการอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่สำคัญของโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” คือ การทำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา “ระเบิดจากข้างใน” สร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขเรื่องของความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมไปถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ลูกหลานของชุมชนที่จะมีโอกาสทำงาน สร้างอาชีพในชุมชน โดยไม่ต้องทำงานไกลบ้าน นำความสุขกลับคืนสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศ


 

 

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij