17 ตุลาคม 2019

กรมทางหลวงชนบท เร่งซ่อมแซมถนนหลังน้ำลด เผย 4 จว. น้ำยังท่วมถนน

14 Sep 2019
อ่าน 472 ครั้ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของ ทช. (14 ก.ย.62 เวลา 08.00 น.) มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร)  ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 50 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 42 สายทาง ดังนี้ 

1.จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 12 สายทาง สามารถผ่านได้ 6 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 6 สายทาง
- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ 
- รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ 
- รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ 
- รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้) 
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ 
- รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้) 
- รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้) 
- รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้) 
- รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ 
- รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ 
- รอ.4007 แยก ทล.2259 – บ้านสว่าง อ.เสลภูมิ,โพนทอง (ผ่านได้)
- รอ.029 สะพานข้ามลำห้วยทราย อ.โพนทอง (ผ่านได้)

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 29 สายทาง สามารถผ่านได้ 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 27 สายทาง
- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง 
- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน 
- อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม 
- อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ 
- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง 
- อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง 
- อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน 
- อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ 
- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน 
- อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง 
- อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม 
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน 
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร 
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร 
- อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม 
- อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม 
- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร 
- อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์ 
- อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ 
- อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์ 
- อบ.010 สะพานลำโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้) 
- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่ 
- อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์ 
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง 
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน
- อบ.3058 แยก ทล.231 – ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

3.จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน 3 สายทาง  ไม่สามารถผ่านได้ 
- อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว 
- อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ 
- อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก 

4.จังหวัดยโสธร จำนวน 6 สายทาง  ไม่สามารถผ่านได้ 
- ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว 
- ยส.4010 แยก ทล.2083 – บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย 
- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย 
- ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย 
- ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร 

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ 

สำหรับสายทางที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ทช.ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ ให้เข้าสู่สภาพปกติ 

ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij