ปรบมือรัวๆ เยาวชนภาคใต้ขอทำดี เก็บขยะเกลื่อนน้ำตกหลังสงกรานต์

23 เม.ย. 2562 เวลา 9:37 น.985

กลุ่มเยาวชนภาคใต้ขอทำดี เก็บขยะเกลื่อนน้ำตกหลังสงกรานต์ พร้อมยื่นหนังสือถึงนายอำเภอขอจัดระเบียบน้ำตกอ้ายเขียว ห้ามเหล้าเบียร์เด็ดขาด

เครือข่ายเยาวชนSouth Youth Ranger ประกอบไปด้วย เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้า7จังหวัดภาคใต้ตอนบน กว่า70 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายอำเภอพรหมคีรี ผ่านทาง นายสันติภาพ ระหังภัย ปลัดอำเภอพรหมคีรี โดยขอให้อำเภอพรหมคีรี บูรณาการความร่วมมือทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากขยะและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกอ้ายเขียว

นายสันติภาพ  ระหังภัย ปลัดอำเภอพรหมคีรี กล่าวว่า ทางอำเภอพรหมคีรีได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกตลอดอุทยานแห่งชาติเขาหลวงมากกว่า6จุด เช่น น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาใช้เป็นที่พักผ่อน จึงทำให้เกิดขยะจำนวนมาก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างในกระแสโซเชียล และจากนี้ไปทางอำเภอพรหมคีรีจะเร่งนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอำเภอพรหมคีรี เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอของเครือข่ายเยาวชนฯ โดยจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ด้านนายบุญญฤทธิ์ ชูพักตร์  ตัวแทนเครือข่ายเยาวชน South Youth Ranger กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ได้ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13-16 เมษายน 2562ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง บริเวณน้ำตกอ้ายเขียวและบริเวณใกล้เคียง พบว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก พบเห็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่จัดให้เป็นที่พักผ่อน รวมทั้งพบเห็นการทิ้งขยะไว้ตามบริเวณต่างๆมากมาย โดยเฉพาะขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกกระจายอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งทราบข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคูว่า มีนักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุจากเศษแก้วบาดเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่าเรื่องนี้ควรต้องมีผู้ที่เข้ามารับผิดชอบ และหวังว่าทางอำเภอพรหมคีรีจะเร่งให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก่อนสถานที่ท่องเที่ยวจะเกิดความเสียหายในอนาคต และอยากให้ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องการห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ครอบคลุมมาถึงน้ำตกแห่งนี้ด้วย

            โดยภายหลังการยื่นหนังสือ ทางเครือข่ายเยาวชนฯ ได้เดินทางไปที่บริเวณน้ำตกอ้ายเขียว เพื่อร่วมกันเก็บขยะบริเวณน้ำตก ซึ่งพบว่ามีขยะกระจายอยู่หลายจุด ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณพื้นที่นั่งพักผ่อน โดยจะพบทั้ง ถุง/แก้วน้ำพลาสติก กระป๋อง/ขวดเบียร์ ขวดน้ำอัดลม รวมทั้งเศษแก้วที่แตกกระจายอยู่ตามซอกหิน ซึ่งอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเครือข่ายเยาวชนฯได้เก็บขยะได้มากกว่า10 ถุงใหญ่ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมกล่าวชื่นชมว่า ดีใจที่เห็นเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนทรัพยากรและช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

แท็กที่เกี่ยวข้อง