พื้นที่ต้นแบบบูรณาการปิดทองหลังพระฯ "แก่นมะกรูด" 6 เดือน รายได้กว่า 5 ล้าน

16 เม.ย. 2562 เวลา 3:25 น.1.3k


ท่องเที่ยว "แก่นมะกรูด" ทิศทางดี ช่วงฤดูหนาวมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 200,000 คน ดันรายได้ชาวบ้านครึ่งแรกของปีงบประมาณได้กว่า 5 ล้านบาท เตรียมต่อยอดความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริให้เที่ยวได้ทั้งปี โดยเพิ่มสร้างพื้นที่สีเขียว สนับสนุนปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว-ไม้ผลยืนต้นที่ขายได้ราคา

 

 

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.อุทัยธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการปิดทองหลังพระฯ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กล่าวว่า เท่าที่มีการเก็บสถิติช่วงเดือน ธ.ค. 2561 จนถึงเดือน ม.ค. 2562 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวของแก่นมะกรูด มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 200,000 คน เฉพาะช่วงที่เป็นวันหยุดยาวปีใหม่ 4 วัน มีนักท่องเที่ยวกว่า 45,000 คน

ในช่วงเทศกาลดังกล่าว อบจ. ร่วมกับชาวบ้านและมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาว ภายใต้สโลแกน "หนาวสุดกลางสยาม" เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นของผืนป่าเขตอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง ควบคู่กับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกะเหรี่ยงที่เคยบุกรุกป่าทำไร่ มาเป็นผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ทำรายได้เข้าชุมชนแทน

 

 

กิจกรรมดังกล่าวทำให้รายได้ของชาวบ้านแก่นมะกรูดในด้านการท่องเที่ยว 2 ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2562) จากกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ตลาดกะเหรี่ยง และการแสดงรำตง 3,302,952 บาท จำหน่ายพืชเมืองหนาว 1,142,410 และจุดบริการกางเต็นท์ที่พัก 765,530 บาท รวมกันเป็นเงิน 5,210,892 บาท

"จากการจัดเทศกาลท่องเที่ยวไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนที่เริ่มมองเห็นการพัฒนาพื้นที่ ว่า ส่งผลดีและเกิดประโยชน์หลายด้าน เป็นไปตามแนวพระราชดำริ - เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา – เพราะที่ผ่านมา เขายังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่หน่วยงานเข้าไปส่งเสริมว่าจะเกิดประโยชน์อะไร ตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้ว ดังนั้น งานต่อไปที่ท้าทายของ อบจ. คือ สร้างความยั่งยืน"

 

 

นายเผด็จ กล่าวว่า เมื่อมีรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและการท่องเที่ยว ก็ส่งผลให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ป่าลดลง มีการพัฒนาอาชีพจากการท่องเที่ยว เช่น การตื่นตัวเปิดให้บริการโฮมสเตย์กันมากขึ้น จนปัจจุบันมีกว่า 20 แห่ง มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว รวมถึงไม้ยืนต้นที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ไม้ผลที่ปลูกยังช่วยเพิ่มร่มเงา ลดการบุกรุกและเริ่มได้ป่ากลับคืนมา
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง