TFG พร้อมสนับสนุนภาครัฐ เข้าร่วมโครงการประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา

06 พ.ย. 2561 เวลา 9:42 น.150
 

TFG พร้อมสนับสนุนภาครัฐ เข้าร่วมโครงการประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู การทำนา  เตรียมเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 3 โรงในจังหวัด สุพรรณบุรีและปราจีนบุรีรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง มั่นใจโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จใช้เป็นต้นแบบส่งเสริมเกษตรกรได้ในระยะยาวนายสัตว์แพทย์ เพชร นันทวิสัย

นายเพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG  ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูการทำนา โดยจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังนาโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่า การปลูกข้าวโพดหลังการทำนาในปีนี้ จะมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันราคาที่บริษัทฯจะรั บซื้อจะอยู่ในอัตราที่มีความยุติธรรม

"TFG ต้องการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล และไม่มีนโยบายกดราคารับซื้อ เนื่องจากบริษัทฯมุ่งหวังให้ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีรายได้ ที่มั่นคง ซึ่งประเมินว่าโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู ทำนาปีนี้ จะประสบความสำเร็จและสามารถใช้ เป็นโครงการต้นแบบส่งเสริ มเกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย” นายเพชรกล่าว

ทั้งนี้ TFG จะเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่เป็นจุดรับซื้อทั้ง 3 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 129,600 ตันต่อเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ เกษตรกรที่มีความต้องการนำผลผลิตมาขายโดยตรง  ปัจจุบันมีโรงงานอาหารสัตว์ของ TFG ตั้งอยู่ที่จังหวดสุพรรณบุรี 2 โรง และมีกำลังการผลิตรวม 81,000 ตันต่อเดือน ขณะที่มีอัตราการผลิตอยู่ที่ 92.59% ของกำลังการผลิตรวม สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงที่ 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิต 48,600 ตันต่อเดือน และมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 93.53%ของกำลังการผลิตรวม

อย่างไรก็ตาม TFG ยินดีจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยจะสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ การเกษตรกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงแหล่งรับซื้อผลผลิตที่มีมาตรฐานมากที่สุด อันเป็นการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง บริษัทพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานตามกลไกราคาตลาดอย่างแท้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง