svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชียงใหม่เดินหน้าสมาร์ทซิตี นําร่องถนนนิมมานฯ-มช.

26 กันยายน 2561
ผู้ว่าฯเชียงใหม่เร่งติดตามพร้อมสู่การเป็นสมาร์ทซิตีพื้นที่นำร่องย่านถนนนิมมานเหมินทร์และSmart University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยํ้าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้อย่างทั่วถึง

lo04

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสมาร์ทซิตี(Smart City)ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโครงการ CMU Smart City-Clean Energy ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายให้เชียงใหม่มีความพร้อมเป็นเมืองสมาร์ทซิตีที่สมบูรณ์ โดยใช้ถนนนิมมานเหมินทร์ ที่เป็นถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่อง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (2561-2564) ภายใต้ชื่อ Smart Nimman อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตั้งกล้อง CCTV ของตำรวจ การสร้างระบบจุดจอดรถอัจฉริยะ เป็นต้น และโครงการ Smart University ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นสมาร์ทซิตีซึ่งจะทำให้อำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่จะมาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อจะสามารถดำเนินงานในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในโครงการสมาร์ทซิตีด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ก่อนจะต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในอนาคต

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างและพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด“เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาคมในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทด แทนมากกว่า 50% ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่า 30% ,ใช้ระบบบริหารจัดการขยะและนํ้าเสียได้ด้วยตัวเอง 100% พร้อมกับเป็นต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและครบวงจร

นอกจากนี้ ยังมีระบบการสัญจรอัจฉริยะ ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่สามารถติดตามรถภายในมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม มีการสัญจรสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งรถไฟฟ้าสาธารณะ รถตู้พลังงานขยะ ยังสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานสาธารณเป็นทางเลือกอีกด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล หรือสมาร์ทซิตีที่เป็นโครงการของรัฐบาลจัดทำ มีการนำร่องแล้วในจังหวัดภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่ ที่เป็นหัวเมืองใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาร์ทซิตีของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข” ได้แก่ Smart Economy , Smart Tourism และ Smart Agriculture แต่ยังไม่ทิ้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในรูปแบบล้านนา ขณะเดียวกัน ยังได้พัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ รองรับการพักรักษาตัวในระยะยาว และเป็นศูนย์กลางการให้บริการการรักษาเฉพาะทางในเขตจังหวัดภาคเหนือ

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,403 วันที่ 23-26 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว