SAMTEL เผยบริษัทในกลุ่มคว้างานธอส.มูลค่า 1,400 ล้าน

30 พ.ค. 2560 เวลา 7:18 น.269
สามารถเทลคอม เผย บริษัทร่วมคว้างานบำรุงรักษาระบบ Core Banking และระบบงาน Loan Origination จากธอส. มูลค่าโครงการ 1,897 ลานบาท เป็นส่วนของบริษัท 1,400 ล้านบาท

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL เปิดเผยว่า กลุ่มร่วมทำงานชื่อ "เอสเอสเอส คอนซอเตียม" ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัทฯ กับบริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับหนังสือสั่งซื้องานโครงการจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Core Banking และระบบงาน Loan Origination จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดเป็นเงิน 1,897.9 ล้านบาท และในส่วนของบริษัทมีมูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การซื้อขาย พัฒนา ฝึกอบรมและบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Core Banking และระบบงาน Loan Origination
ทั้งนี้ จะได้มีการลงนามสัญญาระหว่างกลุ่มร่วมทำงาน"เอสเอสเอส คอนซอเตียม" กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้องานโครงการดังกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง