The Cultural Velocity-SME Principles : กลยุทธ์ปลาเร็วเพื่อ SME Part I

07 ต.ค. 2564 เวลา 21:51 น. 62

ผู้นำวิสัยทัศน์ ดร.สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2020 จนถึงล่าสุดในปี 2021 ทำให้ผู้บริโภคและนักการตลาดต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อรวมทั้งการบริโภคสื่อโดยเฉพาะสื่อดิจิตอลอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย วิธีการจ่ายเงิน วิธีการเลือกซื้อของ หรือความเชื่อถือในแบรนด์ที่เปลี่ยนไป

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงแก่หลากหลายประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจน Retail ร้านอาหารและบริการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ทั้งนี้ยังมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากคู่แข่งในรูปแบบใหม่ผ่าน Platforms ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแบรนด์ที่เป็นไซส์เล็กลงจากการที่ผู้บริโภคผันตัวไปเป็นนักขาย เพราะฉะนั้น การทำการตลาดจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันการกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

The Cultural Velocity-SME Principles : กลยุทธ์ปลาเร็วเพื่อ SME Part I

จากทฤษฎีที่เกิดมาได้ในระยะหนึ่ง ในการที่แบรนด์จะต้องเปลี่ยนจากการที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กที่เคยเป็นมาอย่างเนิ่นนานไปเป็นการที่ปลาเร็วชนะทุกอย่างซึ้งสร้างกระแสความตื่นตัวในการทำธุรกิจ แต่ทว่า ยังไม่เคยมีสูตรลับหรือวิธีการที่ชัดเจนในการที่ธุรกิจ SME จะสามารถปรับตัวจากปลาเล็กให้เป็นปลาเร็วได้อย่างชัดเจน

 

จึงเป็นที่มาของบทความนี้เพื่อแนะนำถึงพื้นฐาน 4 ประการในการที่จะปรับตัวให้ธุรกิจ SME ให้กลายเป็นปลาเร็วได้ภายใต้ ทฤษฏีที่ว่า The Cultural Velocity ที่เป็นศาสตร์เฉพาะของบริษัทอินิชิเอทีฟ โดยพัฒนามาจากการรวบรวมข้อมูล Data Case Studies และ นักกลยุทธ์ต่างๆจากทั่วโลกเพื่อคิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมาและตีพิมพ์เป็นหนังสือ The Cultural Velocity ซึ่งศาสตร์ใหม่นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งธุรกิจใหญ่และธุรกิจเล็กในโลกที่เราถูก disrupt อย่างรุนแรงและรวดเร็ว

 

เปรียบเทียบโดยง่ายกับการขับรถไปให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วเราต้องมีทั้งทิศทางและความเร็วที่เกิดขึ้นซึ้งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าถ้าเรายิ่งขับเร็วเราจะไปถึงทิศทางหรือเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแต่อาจจะมีความเสี่ยงสูง ในทางกลับกันถ้าเราขับช้าก็อาจจะไปถึงไม่ทันการ

The Cultural Velocity-SME Principles : กลยุทธ์ปลาเร็วเพื่อ SME Part I

ซึ่งทฤษฎี The Cultural Velocity นี้ ได้ผ่ากฎความเชื่อเหล่านั้นโดยเป็นผสมผสานระหว่างความเร็วและทิศทางที่ถูกต้องเอาไว้ด้วยกันผ่านการใช้ข้อมูล Big Data ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกที่มากพอในการที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

 

ในขณะเดียวกันข้อมูลทั้งหมดนี้เป็น Real Time Data ที่สามารถทำให้ปรับทิศทางหรือวิธีการได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและสามารถทำให้มุ่งเข้าสู่เป้าหมายทางการตลาดได้อย่างเร็วขึ้น โดยที่ธุรกิจ SME ก็สามารถเริ่มเก็บข้อมูล Data ในลักษณะนี้ได้เช่นกัน

 

โดยกรอบกลยุทธ์เบื้องต้นในการที่จะขยับตัวจากปลาเล็กให้เป็นปลาเร็ว จะแบ่งเป็น 4 หลักการในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเร็วที่แม่นยำ (F*A*S*T) คือเรื่องของ (1)การลงทุน (2)พี้นที่ที่เราจะชนะใจผู้บริโภค (3)การบริหารต้นทุนต่ำเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงและ (4)การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจที่ดีที่สุด ซึ่งครั้งหน้าผมจะมาขยายความอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักการทั้ง 4 ข้อ และความสำคัญของแต่ละข้อครับ โปรดติดตาม Part II เร็วๆ นี้ครับ

 

หน้า 14-15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,720 วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง