svasdssvasds

กรรมเก่า กับ เจ้ากรรมนายเวร

17 มี.ค. 2564 เวลา 21:30 น. 8.0k

กรรมเก่ากับเจ้ากรรมนายเวร : ทำมาธรรมะ โดย ราช รามัญ

 

เรื่องของกรรมเก่านับได้ว่าชาวพุทธใน สายเถรวาทให้ความเชื่อถือ และ ในการปฏิบัติตัวหลายสิ่งหลายอย่าง ต่างก็ คำนึงถึงเรื่องของกรรมเป็นอย่างดี

เพราะเกรงกลัวในสิ่งที่ตนเองทำเป็นกรรมไม่ดีแล้วจะกลายเป็นกรรมเก่าคอยมาตามสนองในอนาคต

แต่ก็มีชาวพุทธที่เชื่อเรื่องกรรมเก่าในมุมของการสนองโดยเชื่อมโยงกับอดีตชาติเคยทำอย่างไรก็ส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเช่นนั้น อาทิ

ชาติก่อนเคยขโมยของเขามาหรือโกงทรัพย์สมบัติของใครชาตินี้เกิดมาจึงมีแต่ความยากจนทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นต้น

ในการเชื่อกรรมเก่าในมิตินี้ก็ถือได้ว่าพอรับได้และอาจมีเค้าโครงที่เป็นจริงอยู่บ้าง

แต่ก็มีชาวพุทธที่เชื่อเรื่องกรรมเก่าแล้วเชื่อมโยง ไปถึงคำว่าเจ้ากรรมนายเวร โดยหมายความว่า กรรมเก่าในอดีตชาติที่เราทำกับบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นสัตว์เดรัจฉานเมื่อในอดีตชาติ อาจกลับมาสนองเราในรูปแบบที่มองไม่เห็น เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง แล้วก็ให้ชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวร

ความเชื่อในเรื่องกรรมในมุมของเจ้ากรรมนายเวรนี้ ต้องบอกให้เข้าใจว่านี่คือการนำเอาพุทธศาสนา เข้าไปร่วม กับศาสนาผี จะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี จะโดยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี แต่ความเชื่อชนิดนี้ ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

จึงอยากจะบอก ทุกคนให้เข้าใจว่า ศาสนาพุทธมีแต่เรื่องกรรมเก่าศาสนาพุทธแท้จริงไม่เคยมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรแต่อย่างใดทั้งสิ้น

แม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ยังไม่เคยทรงสอนเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแต่ประการใด ดังนั้นขอให้เข้าใจว่า ทางเอเซียอาคเนย์นี้แต่เดิมเคยมีความเชื่อลัทธิเกี่ยวกับผีหรือที่เรียกกันว่าศาสนาผีมาก่อนที่พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์จะเข้ามาในพื้นที่นี้

ดังนั้นอิทธิพลของการเชื่อในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอยู่มากในปัจจุบัน

ยังงั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกรรมเก่าให้กระจ่างชัดอย่างแท้จริง เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้ว ต่อไปเราก็คง เบาใจปล่อยวางได้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร เพราะนั่นมันเป็นเรื่องของลัทธิศาสนาผี ที่ถูกนำมาให้เชื่อมโยงกับเรื่องของพุทธศาสนา เท่านั้นเอง

อ๋อง และเลอ โอเปร่า

06 ส.ค. 2565 เวลา 5:44 น.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด