เร่งฟื้นภาวะผู้นำ รมว.คลัง

30 ส.ค. 2563 เวลา 5:00 น. 2.8k

เร่งฟื้นภาวะผู้นำ รมว.คลัง : บทบรรณาธิการ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3605 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย.2563

 

เร่งฟื้นภาวะผู้นำ

รมว.คลัง
 

     ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม) พิจารณาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทบความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุน ต่อการปฏิหน้าที่ของนายปรีดี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพอสมควร
 

     จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการประชุมครม.ครั้งนั้น กระทรวงการคลังได้มีการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงให้ที่ประชุมพิจารณาจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. ย้าย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2. โอน นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 3. โอน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต และ 4. โอน นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รมว.คลัง เชื่อเศรษฐกิจไทยปีหน้าโต 4-5%
เรียกความเชื่อมั่น ฟื้นเศรษฐกิจ
พลิกปูม “ปรีดี ดาวฉาย-ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” ว่าที่ "รมว.คลัง-พลังงาน"

     แต่ปรากฏเมื่อเข้าสู่วาระการประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อการแต่งตั้งในเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมครม. ในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต จากนายลวรณ เป็น นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยให้ นายลวรณ มาเป็นผู้อำนวยการสคร. แทน โดยนายวิษณุ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องไม่มีปัญหาในภายหลัง กระทรวงการคลังควรกลับไปจัดทำเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมเสนอให้ถอนเรื่องนี้ออกจากการพิจารณาของครม. ก่อนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งต่อไป
 

     อย่างไรก็ตาม การถอนวาระแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารออกจากการประชุมครม. ครั้งนั้น ได้นำมาสู่กระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างนายปรีดี กับ นายสันติ ตามมา ขณะที่ นายสันติ ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับนายปรีดี เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด เพราะเรื่องดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่และไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเราเห็นว่าในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติ นายปรีดี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเศรษฐกิจ จะต้องใช้โอกาสนี้แสดงภาวะผู้นำ สร้างความชัดเจนในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุน
 

ข่าว :: เจาะลึก “ยางแผ่น” ทำไมขาดตลาด

เชียงราย รำลึก

28 พ.ค. 2565 เวลา 6:21 น.

ยาสั่ง

28 พ.ค. 2565 เวลา 6:14 น.