สิ่งที่ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

26 ส.ค. 2563 เวลา 22:00 น. 6.8k

ทำมา..ธรรมะ โดย ราช รามัญ


ในยามยากของชีวิตพระพุทธเจ้ามักจะมีวิธีคิดสอนพุทธบริษัทเสมอ ว่าให้หมั่นพิจารณาธรรมถึงความไม่เที่ยง คำว่า ไม่เที่ยงในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของวัตถุนิยม ลาภยศสรรเสริญ ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลาย 

แม้ตลาดทุน ในวันนี้ทั่วโลกไม่มีตลาดทุนที่ไหนดีสักที่ เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างด้วยกัน เพียงแต่เราอาจมองเห็นอะไรบางอย่าง ในบางมุมเท่านั้นที่ค่อนข้างไม่ได้เป็นไปตามใจคิดจึงทำให้เรารู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดี 

ความจริงแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลย ทุกอย่างดีหมด แต่ทว่าดีในที่นี้ดีในมุมเท่านั้นเอง การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นความจริงก็เป็นเรื่องดีในมิติหนึ่ง คือ ได้มองเห็นความจริงในสิ่งใหม่ ในด้านใหม่บ้าง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทุกข์มันอยู่ที่ใจและความคิด
พุทธะ..เกิดขึ้นพร้อมลมหายใจ
นรกสวรรค์ ที่พระพุทธเจ้าสอน

เหตุหลักที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายไม่เข้าใจชีวิตในมุมของธรรมะมีข้อเดียว

“ไม่ยอมรับความจริง”

ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงในสิ่งทั้งปวงที่เปลี่ยนแปลง เราจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยากลำบากมาก ดังนั้นเมื่ออะไรที่เลี่ยนแปลง เราจงยอมรับความจริงนั้น เราจงเชื่อในความจริงนั้น เราจงทำใจไปตามสภาพแห่งความจริงนั้น ความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงจริงๆ

แต่ตราบใดที่เราฝืนความจริงเปลี่ยนแปลง หรือ กำลังจะเปลี่ยนแปลง นั้น คือ เราฝืนธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครที่ฝืนการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีชีวิตที่จมอยู่บนกองทุกข์ 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า...คนแก่อายุมาก อย่าให้เข้ามาบวชในพระศาสนาเลย ด้วยเหตุผล คือ เป็นบุคคลที่มีทิฐิมาก เป็นคนที่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยาก 

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง คนที่ไม่ยอมคิดเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่สูงอายุที่คอยยึดติดแต่เพียงว่า ใช้วิธีเดิมๆแล้วจะประสบความสำเร็จ บอกเลยว่าแนวคิดแบบนี้ ยากที่จะทำให้สำเร็จได้ในยุคนี้

ดังนั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรามีความสุขในทุกมิติ ถ้าเรามองเห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักวันก็ดับไป  ทำใจได้ คิดได้ ความทุกข์ก็เบาลงมาเยอะเลยครับ