ธ.ก.ส. แจง แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้เกษตรกร

12 เม.ย. 2567 | 01:15 น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกประกาศ กรณีรัฐฯประกาศความชัดเจนนโยบาย "แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเซียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ออฟฟิเชียล เกี่ยวกับกรณีนโยบายรัฐฯการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยเนื้อหาใจความที่ประกาศออกมานั้น มีดังต่อไปนี้ 

 

ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ธ.ก.ส.


โครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เข้าไปสนับสนุน ทั้งในมิติของการให้สินเชื่อและเป็นแหล่งทุนในการดำเนินการ โดย ธ.ก.ส. ยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและความแข็งแรง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการเงิน


" โครงการดิจิทัล วอลเล็ต "ตามที่ได้มีการแถลง ฯ นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้รับที่ ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดที่จะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 

ธ.ก.ส. แจง แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้เกษตรกร
 

อนึ่งโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่รัฐฯได้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ระบุถึงที่มาของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้ โดยประกอบ 3 แหล่ง 

  • เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท
  • การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ (ธ.ก.ส) จำนวน 172,300 ล้านบาท 
  • การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท
     

โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท