เงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1000 ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ-มหาสารคาม แผนจ่ายเงิน

28 พฤศจิกายน 2566

เงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1000 ล่าสุด ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ - มหาสารคาม เผยตารางโอนเงินปี 2566/67 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบแผนจ่ายเงินในแต่ละอำเภอตรวจสอบรายละเอียดด่วน

เงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินไร่ละ 1000 ล่าสุด ธ.ก.ส. มหาสารคาม สาขานาเชือก เผยตารางโอนเงินไร่ละ 1000  ปี 2566/67 โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันแรก ตารางโอนเงินไร่ละ เนื่องจากที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินไร่ละ 1000 ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้าน

 

 

 

ธ.ก.ส.สาขานาเชือก เผยตารางโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1000  ปี 2566/67 

ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่

 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตำบลนาเชือก
 • วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตำบลหนองแดง
 • วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตำบลหนองเรือ
 • วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ตำบลสำโรง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 ตำบลหนองกุง
 • วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ตำบลหนองโพธิ์
 • วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 ตำบลสันป่าตอง
 • วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 ตำบลหนองเม็ก
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 ตำบลปอพาน
 • วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 ตำบลเขวาไร่

ธ.ก.ส.มหาสารคาม นาเชือก แผนโอนเงินไร่ละ 1000

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส. มหาสารคาม สาขานาเชือก แจ้งว่า เกษตรกรมี ATM สามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ขณะที่ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ แจ้งแผนการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 (ไร่ละพัน)  ครัวเรือนละ  20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท มีแผนการจ่ายชุดแรก สำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566  ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้สิทธิตามโครงการฯ โดยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/

ไร่ละ 1000 ล่าสุด

 

ไร่ละ 1000 ล่าสุด  ธ.ก.ส.สาขา ปรางค์กู่ ได้แจ้งแผนการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 (ไร่ละพัน)   ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทมีแผนการจ่ายชุดแรก

สำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โอนเข้าบัญชีในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้สิทธิตามโครงการฯ ผ่าน  https://chongkho.inbaac.com/ หรือสมัครใช้บริการแจ้งเตือนเงินโอนเข้า-ออก บัญชีโดยสมัครบริการ Line @ BAAC Family เมนู BAAC CONNECT ฟรี , แอปพลิเคชั่น BAAC Mobile /ATM/ ระบบSMS Alert/  แอปพลิเคชั่นมะลิซ้อน 

ธ.ก.ส.สาขา ปรางค์กู่ มีเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ มีตู้ ATM ให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อลดความแออัด ในการให้บริการ ถอนเงิน ให้ลูกค้าตรวจสอบยอดเงิน ให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ธ.ก.ส.สาขาปรางค์กู่ ได้กำหนดวันเวลาการให้บริการลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์ สาขา ดังนี้ (ต้องมาตามกำหนดเท่านั้น) สมุดบัญชีเงินฝาก บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

ไร่ละ 1000 ล่าสุด

ไร่ละ 1000 ล่าสุด ธ.ก.ส.

ที่มา: สำนักงาน ธ.ก.ส.มหาสารคาม สาขานาเชือก ,สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ